Buitenkans

De agrarische sector is volop in beweging. Er zijn boerenbedrijven die groeien en moderniseren. Andere boeren stoppen met hun bedrijf, dit gebeurt meestal als gevolg van strengere eisen, gebrek aan financiële mogelijkheden, ruimtelijke beperkingen of vanwege het feit dat ze geen opvolger hebben. Om te voorkomen dat de leegstaande gebouwen door dit functieverlies onbruikbaar worden en verwaarlozen, gaan wij graag met eigenaren van voormalige agrarische bedrijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de leegstaande gebouwen. Denk jij na over de toekomst van jouw bedrijf in het buitengebied? Dan willen wij graag in gesprek!

Toekomstgericht denken
We willen jouw mening horen over de ontwikkelingen in het buitengebied. Zo willen we een idee krijgen van wat jouw wensen, ideeën en oplossingen zijn. Hierbij willen we ons vooral richten op het tegengaan van leegstand en het buitengebied aantrekkelijk houden. Door boerenbedrijven een nieuwe functie te geven, te slopen, uit te breiden of her te bestemmen, wordt het probleem van de leegstand opgelost. Alle ideeën zijn welkom, denk buiten de lijnen en zorg voor maatschappelijke meerwaarde.

Keukentafelgesprekken
Samen met jouw wensen en ideeën kunnen we het buitengebied behouden en levendig houden. We kunnen niet aan alle wensen voldoen, maar alles dat wordt besproken, helpt de gemeente bij het creëren van een goed beeld. In de vorm van keukentafelgesprekken willen wij in gesprek komen en zorgen voor een goede samenwerking. Hierbij is het belangrijk dat niks moet en dat we samen streven naar een situatie die voor iedereen voordelen oplevert.

Contact
Wil je een afspraak met ons maken over de toekomst van jouw locatie of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op! Bel met (073) 513 1789 en vraag naar Dick van der Maat. Je kunt Dick ook een e-mail sturen.