We willen Oekraïense vluchtelingen een warme, veilige plek bieden in Heusden. Een plek die het normale leven zo goed mogelijk benadert en die we samen zo lang als nodig kunnen blijven bieden. Daarvoor zijn ook financiële middelen nodig. Het kabinet heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen leefgeld ontvangen. Op deze pagina lees je meer over de bedragen en wat je moet doen om het leefgeld uitgekeerd te krijgen.

Ми хочемо запропонувати українським біженцям тепле, безпечне місце в Хойсдені.  Місце, яке наближає до нормального життя якомога ближче і яке ми можемо надавати стільки, скільки буде потрібно.  Це також потребує фінансових ресурсів.  Кабмін вирішив, що українські біженці отримують житло.  На цій сторінці ви можете дізнатися більше про суми та що вам потрібно зробити, щоб отримати допомогу на проживання.

Bron: Rijksoverheid

Deze regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden. Eventuele aanpassingen van het Rijk zullen wij volgen. Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit € 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding.

Суми виплат допомоги

 Поки що ця угода розрахована на 3 місяці.  Ми будемо стежити за будь-якими змінами, внесеними урядом.  Дорослі та діти отримують 260 євро на місяць на людину.  Це становить 205 євро на їжу та 55 євро на одяг та інші особисті речі. Біженці, які проживають з приймаючою сім’єю, отримують додаткову допомогу на місяць на додаток до допомоги на проживання.  Дорослі отримують додатково €215 на місяць, а діти €55 на місяць.  Біженці можуть використовувати ці гроші, наприклад, на проїзд у громадському транспорті, відвідування сім’ї чи спорт.  Вони також можуть використати ці гроші для оплати витрат приймаючої сім’ї, але це не є обов’язковим.  Самі приймаючі сім'ї не отримують прямої компенсації.

Vluchtelingen ontvangen het leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan. Daarom is het belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Na inschrijving ontvangen vluchtelingen een burgerservicenummer (BSN) waarmee zij een bankrekeningnummer kunnen openen in Nederland. De gemeente Heusden keert het leefgeld via dit bankrekeningnummer uit aan de vluchtelingen. Op 15 april heeft de gemeente Heusden alle bij ons bekende gastgezinnen aangeschreven per mail met instructies om het leefgeld uit te kunnen keren. Via onderstaand webformulier kunnen Oekraïense vluchtelingen een bankrekeningnummer doorgeven. Als het bankrekeningnummer bij ons bekend is, vind de uitbetaling van het leefgeld plaats in week 16. De regeling opvang ontheemden Oekraïne is op 1 april 2022 ingegaan. De gemeente keert met terugwerkende kracht dit leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen.

Vluchtelingen die op een gemeentelijke locatie worden opgevangen hebben in natura voorzieningen ontvangen. Dat betekent dat de gemeente de boodschappen, materialen en andere (persoonlijke) kosten betaalt om te kunnen leven. Binnenkort ontvangen zij leefgeld en dan stopt de naturavoorziening. We informeren op korte termijn de vluchtelingen over het uitbetalen van dit leefgeld. 

Порядок нарахування допомоги

 Допомогу на проживання біженці отримують від муніципалітету, де вони зареєстровані.  Тому важливо, щоб біженці реєструвалися в муніципальній базі даних особистих даних (BRP).  Після реєстрації біженці отримують номер обслуговування громадян (BSN), за допомогою якого вони можуть відкрити номер банківського рахунку в Нідерландах.  Муніципалітет Хойсден виплачує біженцям допомогу на проживання за цим номером банківського рахунку.  15 квітня муніципалітет Хойсден звернувся до всіх відомих нам приймаючих сімей електронною поштою з інструкціями щодо виплати допомоги на проживання.  Українські біженці можуть надати номер банківського рахунку за допомогою веб-форми нижче.  Якщо номер банківського рахунку нам відомий, виплата допомоги на проживання відбудеться на 16-му тижні. Порядок прийому переміщених осіб в Україні набув чинності з 1 квітня 2022 року.  Муніципалітет заднім числом виплачує цю допомогу українським біженцям.

 Біженці, які приймаються в муніципальному населеному пункті, отримали забезпечення в натуральній формі.  Це означає, що муніципалітет оплачує продукти, матеріали та інші (особисті) витрати, щоб мати можливість жити.  Незабаром вони отримають допомогу, а потім натуральне забезпечення припиниться.  Про виплату цієї допомоги ми повідомимо біженців найближчим часом.

Heeft een Oekraïense vluchteling nog geen BSN, en dus ook geen bankrekeningnummer, dan kan er eenmalig een uitbetaling contant plaatsvinden. Het is belangrijk dat de vluchteling hierover contact opneemt met de gemeente en zich inschrijft in de gemeentelijke basisregistratie. Meer informatie over het aanvragen van een bankrekeningnummer vind je via onderstaande link.

> Informatie over aanvragen bankrekeningnummer

У мене ще немає номера банківського рахунку?

 Якщо український біженець ще не має BSN, а отже, і номер банківського рахунку, одноразовий платіж можна здійснити готівкою.  Важливо, щоб біженець звернувся з цього приводу до муніципалітету та зареєструвався в муніципальному базовому реєстрі.  Додаткову інформацію про подачу заявки на номер банківського рахунку можна знайти за посиланням нижче.

> Informatie over aanvragen bankrekeningnummer

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

  • Uit de opvanglocatie vertrekken en in een andere gemeente woonruimte hebben gevonden;
  • Betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

В якому випадку біженці не отримують допомогу на проживання?

 Біженці з України не отримують  допомогу на проживання, якщо вони:

  • Виїхали з приймального пункту та знайшли житло в іншому муніципалітеті;
  • Виконують оплачувану роботу.  Це стосується і невеликих заробітків, наприклад, поштар.  Про це біженець повідомляє муніципалітету.  Допомога на проживання припиняється з 1 числа наступного місяця.  Члени сім'ї, які не виконують оплачувану роботу, продовжуватимуть отримувати допомогу.

Leefgeldregeling