Heusden-Vesting heeft een bijzonder karakter door de aanwezigheid van vooral lokale, unieke winkels, de vele ateliers en galerieën, de musea en restaurants van soms een hoogwaardige kwaliteit. Het aanbod detailhandel in Heusden-Vesting is bijzonder dankzij MKB-ondernemers die gericht bezocht worden door vaste klanten uit de regio. Ondanks de beperkte schaalgrootte van het centrum is het aanbod divers met enkele vers-delicatessenzaken en een ruime vertegenwoordig in het Mode & Luxe segment. Naast de vaste klanten heeft het aanbod een sterk accent op toerisme en recreatie waaronder fietsers / wandelaars en waterrecreanten. Meer informatie lees je op de website van Ondernemersvereniging Heusden

Toekomstvisie centrum vesting Heusden

“Vitaal vestingstadje dat leeft, zowel in als buiten het toeristische seizoen. Heusden-Vesting blijft zich onderscheiden met haar unieke MKB-aanbod en weet zowel de lokale en regionale bevolking als recreanten en toeristen aan zich te binden door een goede mix van dagelijks en niet-dagelijks detailhandel, toeristisch aanbod, horeca, evenementen en ambulante functies. In het centrum is een goede balansvan ondernemen, wonen, werken en recreëren. Het is géén openluchtmuseum maar een plek van en voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat is niet alleen zichtbaar in het centrum, maar door een breed voorzieningenniveau in de hele Vesting. Het centrum is goed bereikbaar & toegankelijk en het parkeren is op orde voor alle doelgroepen. Door goede onderlinge samenwerkingweet Heusden maximaal te profiteren van haar kracht en kwaliteiten als vestingstad“.