In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). In totaal maakten 617 inwoners hiervan gebruik. In dit bericht delen we graag onze eerste blik op de resultaten. 

Verkeer in Vlijmen

Het blijkt dat bepaalde kruispunten in Vlijmen als gevaarlijk worden ervaren door inwoners. Ook wordt een voorkeur uitgesproken voor eenrichtingsverkeer in het centrum. Daarbij is een betere en veiligere fietsverbinding een aandachtspunt. Ook wordt er graag gezien dat er meer fietsenstallingen komen en meer ruimte voor terrassen voor de horeca. Lees verder...

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad 15 speerpunten vastgesteld voor het nieuwe verkeersbeleid. Uit de vraag welke speerpunten de inwoners het belangrijkste vinden komt een top vijf naar voren. Het is duidelijk dat inwoners met name lopen & fietsen, veiligheid en genieten van de groene omgeving belangrijk vinden. De schoolgaande jeugd is een belangrijke aandachtsgroep voor het GVVP. Een groep leerlingen van het d'Oultremontcollege heeft daarom – als onderdeel van het vak maatschappijleer – een onderzoek gedaan naar het reisgedrag van de collega-leerlingen. Ook hebben zij hun visie gegeven op hoe mobiliteit in Heusden er over 20 jaar uitziet. Lees verder...