Voorgestelde begroting 2023 - Heusden blijft een van de goedkopere gemeenten

Heusden is al jaren een van de goedkopere gemeenten in Nederland. Dit jaar staan we op plek 41 – van de in totaal 344 gemeenten – met de laagste lokale lasten voor een meerpersoonshuishouden. Zeker in deze tijd willen we dat dit zo blijft. Vanuit de jaren 2018-2022 hebben we een gezonde financiële positie. Daarom is er ruimte om te investeren in zaken die voor de Heusdenaren belangrijk zijn.

Het college stelt de begroting 2023 voor aan de gemeenteraad. De begroting 2023 is de eerste begroting van de bestuursperiode 2022-2026. Het nieuwe college presenteerde bij zijn aantreden het coalitieprogramma ‘Heusden Nu en Straks’ met stevige ambities gebaseerd op de input van alle politieke partijen, de jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs. De ambities in de voorgestelde begroting zijn verder stevig gefundeerd op de behoeften die de Heusdenaren de afgelopen jaren hebben geuit vooral als het ging om de openbare ruimte, verkeer, woningbouw en veiligheid. We gaan graag met deze belangrijke thema’s aan de slag. En met nog veel meer: het sociaal domein, duurzaamheid, participatie, bewegen en ontmoeten, cultuur, kunst en ons bloeiende verenigingsleven. 

Meer informatie
De hele voorgestelde begroting lees je op Heusden.begroting-2023.nl

Gemeenteraad behandelt begroting
De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering van 10 november 2021. De raadsvergadering begint om 17.00 uur. De vergadering kan ook online gevolgd worden via www.heusden.nl