Verkeerd afval in je container = kans op boete

Heel veel inwoners scheiden hun afval erg goed. Maar, steeds vaker zien we dat PMD- en GFT-containers vervuild zijn met bijvoorbeeld restafval. Hierdoor kunnen hele vrachten PMD- of GFT-afval worden afgekeurd. Dit kost veel geld en is slecht voor het milieu! Daarom zijn we vorige week gestart met het controleren van de afvalcontainers. Containers waar niet het juiste afval in zit, maken wij niet leeg. Vanaf volgende week riskeer je daarnaast een boete als jouw afvalcontainer vervuild is met ander afval. Deze boete bedraagt € 95, exclusief € 9 administratiekosten. Wil je een boete voorkomen, zorg dan dat je het afval in de juiste container gooit. Twijfel je welk afval in welke bak hoort? Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl