Er staat veel op stapel in onze gemeente op het gebied van verkeer: het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), Centrum Vlijmen en omliggende straten en de Vijfhoevenlaan. Bij al deze trajecten willen we jou zoveel en zo goed mogelijk betrekken.

Afgelopen zomer hebben we inwoners gevraagd om online mee te denken over deze twee projecten: Verkeer in Centrum Vlijmen en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De eerste resultaten hiervan zijn al eerder gepubliceerd. Er blijkt meer tijd nodig te zijn om alle reacties accuraat te verwerken en door te rekenen. Zorgvuldigheid vinden we hierbij belangrijker dan snelheid. Dit betekent dat de planning voor het vervolg ietwat is gewijzigd. Via de volgende links vind je een update van de vervolgstappen en planning per project:

>Verkeer in Centrum Vlijmen

>Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan

Daarnaast zouden we de inwonersparticipatie over de herinrichting van de Vijfhoevenlaan in september starten, maar ook hier hebben we iets meer voorbereidingstijd nodig. Belanghebbenden ontvangen waarschijnlijk rond eind oktober een uitnodiging om mee te denken.

>Vijfhoevenlaan