Verdere uitwerking initiatief Roeivijver

Eind 2019 heeft BillyBird B.V. een initiatief bij de gemeente gepresenteerd om bij de roeivijver een recreatiepark met zwemfunctie te ontwikkelen, vergelijkbaar met hun huidige parken Hemelrijk in Volkel en Drakenrijk in Beesel. Het is een globaal idee dat volgens de ondernemer stap voor stap tot stand kan komen en waarbij hij nauw wil samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden.

Zowel Provincie als gemeente vinden dat een recreatieve ontwikkeling van de roeivijver een interessante aanvulling kan zijn op de Loonse en Drunense Duinen, bijvoorbeeld als vertrekpunt om het gebied te bezoeken of als extra voorziening om de toeristische druk te spreiden. De afgelopen periode heeft de ondernemer verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente en met andere belanghebbenden. Mede op basis daarvan heeft het college deze week besloten om BillyBird te vragen om de plannen bij de roeivijver concreter te maken, waarbij er nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor een vlekkenplan en de dialoog met de omgeving. Vervolgens worden de mogelijkheden verkend om tot een intentieovereenkomst met BillyBird te komen.

Ander initiatief
In juli heeft een omwonende aangegeven dat zij samen met andere omwonenden en een ondernemer ook een idee heeft voor de ontwikkeling van recreatieve functies in het gebied. Binnenkort presenteren zij dit idee aan de gemeente. Wellicht bestaat de mogelijkheid voor samenwerking tussen beide initiatieven.

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld je dan aan via info@heusden.nl.