De bui was heftig en in korte tijd veel er erg lokaal een heleboel water. Door de klimaatverandering komt dit vaker voor. Het afvoersysteem was bovendien door een eerdere bui nog voller dan normaal. 

Er hebben zich geen storingen voorgedaan in het afvoersysteem of in de gemalen. Die hebben beide hun werk gedaan. De wateroverlast is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Zowel de afvoer in de openbare ruimte als die van woningen en particuliere gebouwen was overbelast. 

Geen enkel afvoersysteem is bestand tegen zulke kortstondige, zware en lokale neerslag. Als gemeente kijken we wat we kunnen doen om bestaande afvoersystemen te versterken. 
Particulieren kunnen ook helpen door bijvoorbeeld stenen tuinen te vervangen door groene. 

In eerste instantie moet u contact opnemen met uw verzekering om de schade te vergoeden. 
Verder kunt u kijken of de waterafvoer van uw woning/bedrijfspand in goede staat is en kunt u proberen uw tuin zo groen mogelijk te maken. 

De brandweer en niet de gemeente bestrijdt de gevolgen van acute wateroverlast (bijvoorbeeld door kelders leeg te pompen), maar ook de brandweer kan niet voorkomen dat er overlast is. 
Bij gevaar of spoed door wateroverlast bel je met 112, is er geen gevaar of spoed dan bel je 0900-0904.
>> Lees hier meer over op Brandweer.nl

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Een groene tuin is vooral een tuin zonder grote, verharde oppervlakken. Een gazon met simpel gras is al beter dan een tuin vol tegels. Het hoeft dus geen enorme investering te zijn.

We leggen overal in de gemeente steeds vaker wadi’s en waterbergingen aan. Ons afvoersysteem is bovendien op orde. Tegen korte, zware hoosbuien is geen enkel afvoersysteem bestand.
Bovendien kunnen we – helaas! – niet overal tegelijk aan de slag. Dat is voor gedupeerde nu natuurlijk geen fijne boodschap, maar uiteindelijk hebben we als gemeente niet het geld om overal nu direct de openbare ruimte geheel op de schop te nemen.

De waterpasserende laag is niet de oorzaak van de wateroverlast. Waar we last van hebben is dat er nog veel neerslag op verhard oppervlak via de riolering wordt afgevoerd. Door de jaren heen zijn er twee dingen gebeurd: er is meer verhard oppervlak dat afvoert op de riolering en door klimaatverandering worden de buien steeds heviger. Dat past gewoonweg niet meer in de riolering. We moeten het hemelwater dus gaan verwerken op de plaats waar het valt. Waterbergende verharding is daar een mooie oplossing voor. Door dit meer toe te passen ontlasten we het riool.

De riolering heeft op zich goed gefunctioneerd, maar de bui was gewoon te heftig. Deze neerslag paste niet in de riolering. Het grootste deel van de gemeente maakt nog gebruik van een gemengd riool (hemelwater en afvalwater). De meeste percelen zijn niet afgekoppeld en lozen hun hemelwater in dit gemengde riool. Dat zorgt ervoor dat het riool overbelast wordt en dat het water uit de kolken kan komen. Daarbij gaat het dus vaak over water dat afkomstig is van hoger gelegen straten die via het riool afwateren naar het laagste punt in het rioolstelsel.

In de Oranjelaan speelt een aantal zaken:

  • De Oranjelaan is het riool afgekoppeld en daarmee is de kwetsbaarheid al verminderd. Toch blijft dit een kwetsbare straat omdat het een laag gebied is in het rioolstelsel. Al het water dat op verhard oppervlak valt in hoger gelegen straten komt hier langs. Om dat op te lossen moet er “bovenstrooms” afgekoppeld worden en dat kost tijd. We kunnen helaas niet de hele gemeente ineens aanpakken. Het kost ook ruimte: er is niet overal ruimte om water te bergen. In de openbare ruimte liggen kabels, leidingen, staan bomen, liggen parkeerplaatsen. Zonder een complete herinrichting kun je dit niet vanuit riolering alleen oplossen, maar raakt ook andere delen van de leefomgeving. Aanpassingen aan woningen, wegen, groen, kabels en leidingen vragen bovendien ook investeringen van andere partijen en niet alleen van de gemeente. 
  • We zijn bezig om 'bovenstrooms' gebieden af te koppelen. Zo willen we in de wijk Vliedberg verschillende straten gaan afkoppelen. Ook zijn er plannen om in de Jonkheer de la Courtstraat aan de slag te gaan. In de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is realisatie van extra waterberging opgenomen.
  • We hebben al wel aanvullende maatregelen genomen, bijvoorbeeld een noodmaatregel bij het groenveldje. Helaas was de bui van 10 september zo hevig dat ook deze noodmaatregel wateroverlast niet kon voorkomen.
  • We zijn druk bezig met het opnieuw berekenen van het rioolstelsel. Hierin nemen we de nieuwe klimaatontwikkelingen mee. Onze gemeenteraad en het college bekijken in het nieuwe waterplan in hoeverre we extra maatregelen kunnen nemen.

Om klimaatbestendig te zijn moeten we het water opvangen en verwerken op de plaats waar de regen valt. De meeste woningen en straten zijn nog aangesloten op het gemengd riool. Dat zorgt ervoor dat het riool overbelast raakt en er overlast kan ontstaan. Dit is water van hoger gelegen, ‘bovenstroomse’ wijken/straten. De gemeente wil het openbare gebied gaan afkoppelen van de riolering waardoor het water ter plaatse wordt verwerkt. 
We hebben hierbij onze bewoners en bedrijven heel hard nodig, want ook zij moeten stappen zetten in de verwerking van het hemelwater dat op het eigen perceel, gebouw of woning valt. De gemeente is eigenaar/beheerder van 25% van het grondoppervlak, 75% is in particulier bezit. 

Klimaatverandering vraagt om maatregelen van iedereen.

Nee, dat gaat niet. Heftig noodweer is overmacht, waartegen geen enkel afvoersysteem 100% is bestand. Met schade kunt u het beste contact opnemen met uw verzekering.
 

Hartelijk dank voor de meldingen! Wij geven ze door aan onze Buitendienst.
 

Wij hebben deze melding doorgegeven aan onze Buitendienst. Bij hevige neerslag is het niet vreemd dat er veel bladeren van de bomen komen. Met het wegstromende water komen die in de putten terecht en kunnen daar dan inderdaad voor verstoppingen zorgen. Dat is helaas niet te voorkomen.

Nee, dat klopt niet. De pompen hebben geen storingen gehad en hebben gewoon gewerkt. Ze kregen echter in korte tijd te veel water te verwerken.

Van inwoners hebben we gehoord dat de brandweer heeft aangegeven dat er rode storingslampjes brandden bij de pompen. Dat die lampjes brandden klopt. Ze branden echter ook als een pomp langer dan normaal moet werken en geven dus niet perse een storing aan. Onze collega's hebben de gegevens van de pompen gecontroleerd en er zijn geen storingen aangetroffen.

Heel begrijpelijk verbinden inwoners in de Oranjelaan de geknapte waterleiding met de wateroverlast van 10 september. Brabant Water heeft ons echter geïnformeerd dat beide situaties niets met elkaar te maken kunnen hebben.