Uitwerkingsregels waterbeleid

Vroeger gingen we ervan uit dat waterbeheer een taak was van de overheid alleen. Vanwege de klimaatverandering kan dat niet meer. Er is in de openbare ruimte niet voldoende plek om de effecten van de klimaatverandering op te lossen. Die effecten zijn regen, hitte en droogte. Inwoners en ondernemers moeten dus ook zelf aan de slag. Het college heeft hier op 15 november drie uitwerkingsregels voor vastgesteld.

Stimuleringsbijdrage waterplan
Met vier subsidies helpen we inwoners en ondernemers. Er zijn twee subsidies voor het afkoppelen van woningen en percelen, zodat hemelwater op eigen terrein wordt opgevangen. Ook is er subsidie voor de aanleg van groene daken. Tenslotte is er subsidie voor andere duurzaamheidsinitiatieven en innovaties, die bovenop de andere subsidies kunnen komen. In totaal bestaat de stimuleringsbijdrage jaarlijks uit €60.000.
>> In de stimuleringsbijdrage waterplan lees je er alles over

Zelf aan de slag
Eigenaren van percelen worden zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater op hun eigen perceel. De beleidsregel afvoer van regenwater en grondwater regelt de zeven uitzonderingen op deze verplichting.
>> De uitzonderingen vind je in de beleidsregel afvoer van regenwater en grondwater

Ga je bouwen, dan gelden er randvoorwaarden en criteria voor water.
>> In de beleidsregel randvoorwaarden voor water bij bouwen in de gemeente Heusden lees je alles over deze randvoorwaarden