Tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties

Sport, welzijn en cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Om maatschappelijke organisaties gezond te houden heeft het college een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld.

In de regeling staan de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie in het exploitatietekort 2021 mits dit het gevolg is van de coronacrisis. Bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting van accommodaties, beperking van het maximaal aantal aanwezigen/publiek. Maatschappelijke organisaties met beroepskrachten zijn uitgesloten van deze tijdelijke subsidieregeling.

Subsidie
Maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie van maximaal € 2.500 aanvragen. Bij de aanvraag moet een vastgestelde jaarrekening 2021 en een motivering waarom het tekort het gevolg is van coronamaatregelen.

Voor maatschappelijke organisaties waarvoor dit subsidiebedrag onvoldoende oplossing biedt, wordt de mogelijkheid geboden om een maatwerkoplossing aan te vragen, hierbij vindt een uitgebreide financiële toetsing plaats.

Volledige tekst 'Tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties'

Aanvragen
Aanvragen kunnen tot 1 augustus 2022 digitaal worden ingediend via info@heusden.nl. Er is geen standaard aanvraagformulier beschikbaar. Organisaties moeten zelf een schriftelijk onderbouwd verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een eenmalige extra subsidie. Het college neemt voor 1 oktober 2022 een besluit over de ontvangen subsidieaanvragen.