Roep om aanpak verkeerssituaties: college haalt geld naar voren

Het is natuurlijk zonde om een verkeerssituatie aan te pakken en dat kort erna nogmaals te moeten doen. Daarom wachten we op meerdere plekken op de start van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en op het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). De Raad van State stelt de uitspraak over de GOL steeds maar uit. We snappen goed dat inwoners daardoor vaak vragen om verkeerssituaties toch al aan te pakken. Het college vraagt de gemeenteraad dan ook om geld naar voren te halen uit budget voor het GVVP. Het college wil dat geld inzetten voor verkeersmaatregelen in Haarsteeg, Vlijmen, Herpt en Heesbeen.

Snelheid omlaag op vier plekken
Te hard rijdende auto’s zijn voor veel mensen een grote ergernis. Als de gemeenteraad het geld vrijmaakt, wil het college daarmee vier verkeerssituaties aanpakken. De Hoeve in Haarsteeg en de Achterstraat worden een 30km-zone. In de Groenstraat in Herpt worden zogenaamde ‘diamantjes’ aangebracht. Dit zijn een soort wegversmallingen, waardoor verkeer op elkaar moet wachten en de snelheid omlaag gaat. Ook in Heesbeen, waar de Grotestraat overgaat in de Provinciale weg wordt de snelheid omlaag gebracht.

Waarom wordt mijn straat niet aangepakt?
De hiervoor genoemde situaties zijn niet de enige verkeerssituaties waarvan mensen vinden dat ze moeten worden aangepakt. “We kennen de gemeentebrede roep om maatregelen”, zegt wethouder Kees van Bokhoven. “Allemaal in één keer kunnen we ze natuurlijk niet. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad prioriteiten aangeeft.”

We proberen zo vaak mogelijk subsidies binnen te halen, want met subsidie kunnen we meer doen dan met alleen geld van de gemeente. Het aanvragen van subsidies kost alleen wel tijd. “Natuurlijk wachten we niet altijd op subsidie”, zegt de wethouder. “In de Torenstraat bij FC Drunen hebben we bijvoorbeeld de afgelopen jaren verkeersmaatregelen genomen, die we uit ons eigen budget hebben betaald.”

Ook het ‘waterbedeffect’ speelt een rol. Het aanpassen van de ene verkeerssituatie, kan gevolgen hebben op een andere plek. We moeten alles dus goed afwegen en ook dat kost tijd.

Begrip voor de vraag om het aanpakken van situaties
“We snappen dat mensen vragen om de aanpak van verkeerssituaties. We vinden fijn als mensen ons informeren”, benadrukt de wethouder. “Dan kunnen we zoveel mogelijk meenemen in onze afwegingen, ook al kunnen we echt niet alles aanpakken. Helaas zorgt de GOL voor vertraging, anders hadden we al een uitvoeringsplan gehad en hadden we met de uitvoering daarvan kunnen beginnen.”