Raadsvergadering

Wil jij weten hoe wij als gemeente zo verstandig mogelijk omgaan met jouw belastingcenten? Hoe wij verduurzamen om bijvoorbeeld hoge energierekeningen voor te blijven? Hoe wij onze wegen onderhouden? Op dinsdag 27 september 2022 gaat het hierover in de vergadering van de raad. Maar ook over meer onderwerpen die voor jouw toekomst van belang zijn. Kom ook langs! De vergadering is op het gemeentehuis in Vlijmen en start om 19.30 uur. De hele agenda met alle onderwerpen en stukken vind je op via www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Je kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.heusden.nl.

Waterplan Heusden

Het huidige Waterplan Heusden 2018-2022 nadert het einde van de looptijd. Door het veranderende klimaat en omdat er nieuwe ontwikkelingen en technieken zijn, vraagt het nieuwe Waterplan 2023 – 2027 om een andere strategie op het gebied van onze watertaken. Hier zit een kostenplaatje aan, dat de raad op 27 september bespreekt en een besluit over neemt.

Beleidsplan Wegen

In het Beleidsplan wegen 2022-2026 staat hoe we omgaan met het onderhoud van onze wegen, fietspaden en trottoirs. Het plan biedt inzicht in de onderhouds- en vervangingsopgave voor de jaren 2022- 2026 met een doorkijk naar de opgave in de periode 2027-2031. In de raadsvergadering van 27 september zal de raad hierover spreken en een besluit nemen.

Sportzaal De Vennen

Sportzaal De Vennen in Drunen is door de gemeenteraad aangewezen als een te verduurzamen gebouw. Dit betekent dat de sportzaal geheel gasloos zal worden. Dat is goed voor het klimaat en een flinke besparing op de jaarlijkse energiekosten. Op 27 september praat de gemeenteraad over het plan en de bijbehorende kosten.

Sportaccommodaties

De buitensportaccommodaties in de gemeente Heusden hebben nog niet allemaal volledige LED-verlichting op hun sportvelden. Er is behoefte aan duidelijke afspraken over wanneer de verlichting vervangen wordt. Daarom is er een duidelijke planning opgesteld. Zo weet elke sportvereniging wanneer zij aan de beurt is. De nieuwe Ledverlichting is beter voor het milieu én goed voor de energierekening. De gemeenteraad bespreekt dit op 27 september. 

Agenda

De raad besluit over de volgende onderwerpen:

• Nota reserves een voorzieningen 2022

• Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder T. Blankers

• Bestemmingsplan Mariëndonkstraat 34a Elshout

• Bestemmingsplan De Hoeven 44a Haarsteeg

• Aanvullend voorbereidingskrediet mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan Vlijmen

• Waterplan Heusden 2023-2027

• Beleidsplan wegen 2022-2026 (inclusief begrotingswijziging)

• Derde begrotingswijziging van Baanbrekers

• Uitvoeringskrediet verduurzaming sportzaal De Vennen in Drunen

• Vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026

• Visie op beweeg- en ontmoetingsruimte

• Instellen Vertrouwenscommissie Sociaal Domein Heusden