Caravan, camper of vouwwagen?

Parkeer ze maximaal 3 dagen op de openbare weg

De scholen zijn weer begonnen wat betekent dat de vakantieperiode voor de meeste inwoners voorbij is. Na de vakantie maken velen de caravan, camper of vouwwagen schoon voordat deze naar de stalling gaat. Het langdurig parkeren van je caravan, camper of vouwwagen op een openbare parkeerplaats kan overlast geven voor medebewoners. Je houdt dan namelijk een extra parkeerplaats in beslag. Om deze overlast te beperken is in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heusden bepaald dat dergelijke voertuigen nooit langer dan drie dagen op de openbare weg mogen staan. We verwachten dat bezitters, van dergelijke voertuigen, zich aan de 3 dagen houden. De komende tijd geven de BOA’s hier extra aandacht aan.