Overeenkomst landschapszone Plan Steenenburg

De herontwikkeling van het voormalige Land van Ooit krijgt vorm in Plan Steenenburg. Een ontwikkeling met in het noorden een High-Tech Medische Campus, in het midden 120 appartementen, hergebruik van het kasteel en kasteeltuin en 50 patiowoningen en in het zuiden 56 ruime bouwkavels. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door de partners Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant heeft ideeën ingebracht om binnen de plangrenzen van Steenenburg ruimte te reserveren voor een landschapszone in noord-zuid richting. Deze zone is bedoeld om uiteindelijk de Loonse en Drunense Duinen te verbinden met de gronden bij de Maas, inclusief een landschappelijk ingepast ecoduct over de A59 andere oversteken van (potentiele) barrières. Dit idee komt feitelijk overeen met de Structuurvisie 2010 en wordt nu verenigd met de beoogde stedelijke ontwikkelingen in het gebied.

Om de mogelijkheid open te houden voor realisatie van deze landschapszone reserveert de gemeente ruimte binnen Plan Steenenburg. Voor deze gereserveerde ruimte is een studiedocument opgesteld. Dit studiedocument geeft aan welke ruimte vrij wordt gehouden van bebouwing. De vrijgehouden ruimte ligt parallel aan de Kasteeldreef en heeft de vorm van een trechter, breder in het noorden en smaller in het zuiden. 

Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden hebben hun samenwerking vandaag bekrachtigd in een overeenkomst. 

Zie ook: