Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zorgt voor extra veiligheid in onze wijken en pakt overlast aan. Misschien heb je ze weleens gezien. Ze zijn namelijk goed herkenbaar in hun uniform.  In onze gemeente hebben we naast boa’s ook toezichthouders. Zij dragen géén uniform maar zien wel toe op de naleving van diverse wet- en regelgeving. Onze boa’s en toezichthouders maken binnenkort gebruik van bodycams. Een bodycam is een camera die op het uniform of kleding is bevestigd en waarmee video-opnames kunnen worden gemaakt.

> Lees het hele artikel via nietwegkijken.nl