Ondermijning in Heusden

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken we hard aan het bestrijden hiervan. Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met verschillende partners zoals de Politie, Woonveste, Baanbrekers en omliggende gemeenten. Door de strenge coronamaatregelen en de prioriteit met handhaving hiervoor zijn er minder controles uitgevoerd dan we graag hadden gezien.   

Bekijk de infographic als samenvatting

Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is onmisbaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 86 meldingen ontvangen via de website www.nietwegkijken.nl en 48 meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Ongeveer 2/3 van de meldingen via www.nietwegkijken.nl had betrekking op overlast binnen de openbare ruimte zoals parkeeroverlast. Deze meldingen zijn door de gemeente verder in behandeling genomen. Van alle meldingen waren er 57 gerelateerd aan ondermijning. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen en deze vermengd raken. Door het opvolgen van de meldingen is bijvoorbeeld in een woning drugs aangetroffen door de politie. Ook werden er 11 meldingen doorgegeven die ingingen op het niet naleven van de coronamaatregelen. Zo is er geconstateerd dat een ondernemer toch zijn bedrijf geopend had, terwijl deze gesloten moest zijn om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Hiertegen zijn door de burgemeester bestuurlijke stappen ondernomen. Doordat er meer mensen thuis waren het afgelopen jaar zagen we ook een toename in het aantal meldingen van overlast, bijvoorbeeld van hangjongeren, geluidsoverlast of houtstook. Dit leidde tot een hogere werkvoorraad voor de boa’s en handhavingsjuristen.

In totaal zijn er vijf drugspanden in 2020 gesloten. In drie panden is softdrugs aangetroffen zoals een hennepplantage of -drogerij. In twee panden trof de politie harddrugs aan. Ook hebben er integrale controles plaats gevonden gericht op huisvesting van arbeidsmigranten, daarnaast zijn er controles geweest op bedrijventerreinen en het buitengebied. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van illegale bewoning, de Opiumwet, milieuwetgeving en brandveiligheid.

“Het is fantastisch om te zien dat er waakzame burgers zijn die signalen van criminaliteit herkennen en deze vervolgens ook (anoniem) melden. Zo’n melding kan echt het verschil maken, want ook dit jaar zijn er acties geweest op diverse meldingen die tot een resultaat hebben geleid. Natuurlijk hadden we meer willen doen maar corona gooide hier roet in het eten”, aldus burgemeester Willemijn van Hees.

Door corona een ander jaar

In Heusden bestrijden we ondermijning met het Heusdens Interventie Team (HIT). Hierin werken verschillende partners samen om overlast en ondermijning tegen te gaan. Afgelopen jaar stonden verschillende acties van het HIT gepland. Door de uitbraak van het coronavirus hebben deze acties niet altijd plaats kunnen vinden. Diverse partners van het HIT waren ook belast met de handhaving van de coronamaatregelen, denk hierbij aan de politie en de gemeente. Dit heeft uiteraard invloed gehad op de capaciteit die beschikbaar was om dergelijke onderzoeken uit te voeren. Vanwege het risico op besmettingen en de maatregelen die de Rijksoverheid nam om de verspreiding van het virus tegen te gaan werd ook besloten om niet-noodzakelijke controles later uit te voeren.

Meld verdachte situaties

Heb je vermoedens van criminele activiteiten of verdachte situaties? Meld het bij de politie via 0900-8844 of met spoed via het landelijke alarmnummer 112. Wil je een melding bij de gemeente maken? Doe dit dan (anoniem) via www.heusden.nl/nietwegkijken. Wil je bij een onafhankelijk instantie anoniem een melding maken? Doe dit dan via het digitale meldformulier van Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.

en ondernemers kunnen voortaan genomineerd worden voor de titel ‘Heusdenaar van het jaar’.