Omgevingsvisie

Een onderdeel van het invoeren van de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst, waar we in Heusden, heen willen met onze fysieke leefomgeving. Van 29 september tot en met 9 november 2022 kun je op de ontwerp Omgevingsvisie reageren.

Inloopsessie

Op 12 oktober is er een inloopsessie waar je vragen kunt stellen. Deze inloopsessie is van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Drunen (werkcafé). Aanmelden is niet nodig. U kunt op elk voor u geschikt moment binnenlopen bij deze sessie. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2023 hierover een besluit.

In de Omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De visie biedt handvatten en kaders waarmee we afspraken kunnen maken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe woningen, een groene straat, mobiliteit en plekken om te kunnen ondernemen. Niet alles kan overal, daarom hebben we een integrale visie nodig.

Digitale versie van alle stukken:

Wil je de Omgevingsvisie Heusden virtueel beleven?! Klik dan door naar deze pagina. Klik vervolgens op de gekleurde cirkels / plusjes. De afbeelding zoomt dan in op het desbetreffende onderwerp en geeft je een toelichting. 

>> Zienswijze indienen? Meer informatie vind je via deze link