Nieuwe natuur Meerdijk               

Aan de Meerdijk (in de volksmond de Heidijk), naast het eerder ingerichte natuurgebied de Driewiel, wordt de komende jaren weer gewerkt aan een fraai stukje nieuwe natuur. De grond zal worden ingezaaid met kruidenrijk gras. Er komen langgerekte poelen, knotwilgen en groepjes met struiken, die goed zijn voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Groen Ontwikkelfonds Brabant omarmt de keuze van de gemeente en zegde op 7 november een subsidie toe voor de inrichting van de grond als nieuwe natuur en als compensatie voor waardedaling. Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt op veel meer plekken in onze provincie natuurmakers (bijvoorbeeld gemeenten, ondernemers, waterschappen, en terreinbeheerders) die nieuwe natuur willen aanleggen.

De gronden aan de Meerdijk worden onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant, omdat de natuur op deze plek belangrijk bijdraagt aan de verbinding tussen het Vlijmens Ven en de Drunense Duinen.

Er komt een fraai wandelpad doorheen en een bankje. Een win-win dus voor natuur en mens.