Wil je weten wat er in het Mobiliteitsplan/Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) staat? En wat het verkeersplan is voor o.a. het centrum van Vlijmen? Kijk dan de online informatiesessie over verkeer van 25 februari terug waarin we vragen van inwoners beantwoorden. 

Tip: spoel de youtube-film verder tot aan het einde van de aftelklok van 8 minuten. Vanaf dat punt start de sessie en deze opname duurt in totaal 2 uur.

Vragen en antwoorden
De informatiesessie is op 25 februari door zo'n 70 mensen live via Youtube bekeken. Tijdens de sessie konden mensen vragen stellen via de chat van Youtube of via whatsapp. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt; vooral via de chat. De meeste vragen werden tijdens de uitzending door de sprekers en via de chat direct beantwoord. De vragen en antwoorden zijn toegevoegd aan de Q&A op deze site.

Meer informatie 
> Veel gestelde vragen en antwoorden (Q&A)
> Powerpoint Presentatie informatiesessie 25 februari
Meer informatie over concept Mobiliteitsplan/GVVP
Meer informatie over Verkeer centrum Vlijmen

Inspraakreactie 
Belanghebbenden konden t/m 24 maart 2021 een inspraakreactie indienen. Ook over de verkeerssituatie in het centrum van Vlijmen was gedurende deze periode nog inspraak mogelijk.