Ook in Heusden hebben we te maken met het hoge water in de Maas. In het liveblog hieronder houden we je per dag op de hoogte van wat het Waterschap en de gemeente doen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

19 juli 2021

Waterschap Aa en Maas treft voorbereidingen om een sloot achter de Maasdijk ter hoogte van Doeveren tijdelijk te dempen. Deze maatregel wordt genomen op het moment dat er  wellen ontstaan in de sloot. Het risico op wellen (zandkolken) is groot nu de waterstand van de Maas erg hoog is. Bij een wel stroomt water vanuit de rivier via zachtere zandlagen onder de dijk door om achter de dijk weer omhoog te sijpelen. Dat via de bodem van de sloot achter de dijk. Als er alleen water meekomt is dat niet zo erg, maar als er zand vanuit de dijk mee spoelt vormt dit een risico voor de stabiliteit van de dijk. Door de sloot tijdelijk te dempen wordt dit risico ondervangen.

De verwachting is dat het Maaswater aan het eind van de middag bij Doeveren het hoogste punt bereikt. Op het moment dat de dijkinspecteurs wellen zien ontstaan, wordt de sloot tijdelijk volgestort met grof zand. Bij de sloot zijn rijplaten gelegd en is 5000 kuub grof zand klaargelegd dat de sloot ingeschoven wordt op het moment dat het nodig mocht zijn. Zie ook onderstaande foto. Ook zijn er in de omgeving verkeersmaatregelen genomen zoals het afsluiten van wegen om ter plaatse de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

18 juli 2021
Zondagmiddag rond 16.00 uur is de haven van Heusden gesloten. De coupure bij de haven is afgesloten met schotbalken.

In de gemeente Heusden zijn diverse wegen afgesloten vanwege het hoge water.

15 juli 2021
Het liveblog van Waterschap Aa en Maas geeft sinds donderdag 15 juli informatie over maatregelen die het Waterschap neemt tegen het hoge water. Je vindt er ook informatie over waterstanden.
 

Werkzaanheden bij Doeveren. Er wordt 5000 kuub grond uit voorzorg neergelegd.

Er valt veel regen in het zuiden van het land en een uitzonderlijke Maasgolf is onderweg. Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit geen grote problemen op in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas. Het Waterschap treft wel een aantal maatregelen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Het Waterschap houdt hierover een liveblog bij.

> Klik hier om naar de liveblog van Waterschap Aa en Maas te gaan