Lintjesregen 2021

Burgemeester Willemijn van Hees mocht tijdens de jaarlijkse Lintjesregen 15 inwoners van de gemeente Heusden verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn benoemd in de Orde van Oranje Nassau, omdat zij zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. Veertien ervan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis zijn de kandidaten niet thuis bezocht. De burgemeester belde hen met het goede nieuws dat zij een lintje verdienen.

Vele Vlijmenaren kennen Henk Blinksma als ‘Hendrik d’n Borre’, de voormalige ‘Burgemeester van Knotwilgendam’. Al meer dan 30 jaar is hij als vrijwilliger betrokken bij het Vlijmens carnaval. Buiten de gemeente Heusden heeft Henk Blinksma zijn sporen ook meer dan verdiend. Zo is hij ruim 50 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Wilhelmina ’26 in Wijk en Aalburg waar hij zich o.a. bezighoudt met de organisatie van de Feestweek. Een spektakel dat bezoekers uit de gehele regio aantrekt.

> Bekijk de foto

Een ‘supervrijwilliger’ voor de maatschappij, maar zeker voor de ‘werkgevers’ voor wie hij als vrijwilliger actief is. Dat is Ton van Dort! Zowel bij sportacademie Van Gent in ’s-Hertogenbosch als bij de lokale politie is hij ruim 50 jaar actief als vrijwilliger. Na zijn pensionering breidde hij zijn vrijwilligerswerk bij de politie zelfs uit naar 20 uur per week.

> Bekijk de foto

Dat Annemarie van Drunen-Brandts maatschappelijk betrokken is, is één ding dat zeker is! Al ruim 20 jaar laat ze dit in tal van organisaties zien. Haar inzet en energie richt zich daarbij op uiteenlopende terreinen: armoedebestrijding, jongeren, onderwijsproblematiek, gezondheid en welzijn. Onder andere OMO scholengroep De Langstraat, de Vincentiusvereniging, de Voedselbank en de Stichting Leergeld zijn maatschappelijke instellingen waarvoor Annemarie zich inzet of heeft ingezet. 

> Bekijk de foto

Naast haar drukke baan in het basisonderwijs vulde Lies van Eggelen-Geurds haar vrije tijd met veel vrijwilligerswerk voor de parochie. Na haar pensionering intensiveerde ze haar werkzaamheden voor de parochie door - naast het vrijwilligerswerk dat zij al deed - bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen en zich ook in te zetten voor de Vincentiusvereniging en de Stichting Vriendenkring van Father Jesudoss.

> Bekijk de foto

Door persoonlijke omstandigheden raakte het echtpaar Gorter bekend met het werk van verenigingen die zich inzetten voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking en met een handicap. Hun persoonlijke ervaringen en alle hobbels die zij - als mindervalide en mantelzorger - moesten en vaak nog moeten nemen, zijn voor Jo en Annie Gorter, vanuit een positieve instelling, een stimulans om zich in te zetten voor de Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch en voor de stichting Ontmoeten in Drunen.

> Bekijk de foto

> Bekijk de foto

Hoewel zij zelf inmiddels tot de doelgroep van de Zonnebloem kan horen, is mevrouw Riek Van Grinsven geen ‘gast’. Integendeel zelfs; al meer dan 40 jaar is ze een zeer betrokken en actieve vrijwilligster van de Zonnebloem, afdeling Vlijmen-dorp. Naast dit mooie vrijwilligerswerk is mevrouw Van Grinsven ook bijna 20 jaar vrijwilligster in het woonzorgcentrum St. Janshof in Vlijmen geweest.

> Bekijk de foto

Eric Jongmans is, zoals hij dat zelf zegt, trots op het ambtenaarschap. Dat deed hij op een uitzonderlijke wijze in zijn functies bij gemeenten en waterschappen. Onder zijn leiding als gemeentesecretaris werd Heusden, zijn toenmalige werkkring, in 2002 een van de eerste organisaties in Nederland die hoog innovatief ging functioneren. Heusden was een lange periode trendsetter! Dit werk zette hij voort bij het Waterschap Rivierenland. Ook Waterschap Hollandse Delta profiteerde van zijn rijke ervaring en kwaliteiten als verbinder en hervormer. Daarnaast was Eric Jongmans dagelijks bestuurslid van het A&O Fonds Waterschappen en ruim 10 jaar voorzitter van het Centrum voor de Kunsten 'de Aleph' in Drunen.

> Bekijk de foto

Een vrijwilliger pur sang, dat is Hans Marti. Al op jonge leeftijd werd hij sportvrijwilliger bij volleybalvereniging Quos Ego. Hans had een missie: volleybal leuk en toegankelijk maken voor de jeugd! Zowel bij deze vereniging als later ook bij volleybalvereniging Avanti zette hij dan ook een jeugdafdeling op. Maar, Hans Marti is niet alleen een sportman. Ook de Speel-o-theek en Natuurmonumenten leerden hem kennen als een bevlogen vrijwilliger voor wie ‘bijna goed’ absoluut niet voldoende is.

> Bekijk de foto

Al sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw nam Bert Meijs mensen ‘mee’ in zijn hobby en stimuleerde hij hen tot het beoefenen van de wielersport. Zelf richtte hij een fietstoerclub op en nam hij de bestuursverantwoordelijkheid op zich bij de KNWU en NTFU Wielerbond. Daarnaast zette hij zich een tiental jaren zeer actief in om met het fietsen sponsorgelden bijeen te brengen voor het goede doel.

Vanaf de 90-er jaren zet hij zich in bij de Heemkundekring Onsenoort en documenteert hij de geschiedenis van het heemgebied in artikelen en boeken. Een (vrijwilligers) activiteit die hij tot op de dag van vandaag doet.

> Bekijk de foto

Een bekende verschijning in Drunen! Dit komt mede door Frans zijn grote betrokkenheid bij het maatschappelijke leven van dit kerkdorp. Maatschappelijke organisaties als DAK, Zonnebloem en Cultuurtoren Honsoirde wisten hem dan ook te vinden voor diverse (bestuurs)functies. De voorkeur van Frans gaat daarbij uit naar "de centjes". Frans is een man die de financiën graag op orde heeft en in de gaten houdt! Maar ook het niet bestuurlijke vrijwilligerswerk voor de Hunenhof en de Stichting Kinderen voor Kenya doet hij op de hem typerende wijze: met flair en aandacht voor de medemens.

> Bekijk de foto

Vrijwilligers zijn de olie die de 'machine van de samenleving' draaiende houden. Richard Olree is zo'n vrijwilliger die door zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor de maatschappij van grote waarde is. Als jonge vrijwilliger begon hij bij het jeugdvakantiewerk in Drunen en na 36 jaar is hij nog altijd de kartrekker van dit onmisbare zomerevenement voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook andere verenigingen zoals Schaakvereniging Gambiet uit Drunen kennen hem als een betrouwbare vrijwilliger met een brede interesse, die zijn passie graag met anderen deelt en daar ook veel vrije tijd en energie in steekt.

> Bekijk de foto

Zoek je in Elshout iemand die 'alles van de lokale muziek weet', dan kom je uit bij Dré van der Sanden. Zelf was hij al op zeer jonge leeftijd lid van de Fanfare, waarna hij zich ging inzetten voor het bestuurs- en vrijwilligerswerk rondom (muziek)verenigingen in zijn woonplaats Elshout. Niets is hem daarbij teveel! Hij bedenkt, organiseert, regelt, voert uit, houdt de administratie bij en legt verantwoording af.

De Wiellander Muzikanten, De Raddraaiers, Elshouts Spektakel, Fanfare EMM leerden Dré van der Sanden kennen als een altijd positief meedenkend vrijwilliger bij hun vereniging.

> Bekijk de foto

Naast de zware mantelzorgtaak voor zijn kleinzoon staat Hans ook graag voor anderen klaar. Dat kunnen hand- en spandiensten zijn, maar ook georganiseerde vrijwilligerstaken zoals bij de Zonnebloem, de Drunense Taptoe, LTC Achter de Bogen en de Voedselbank. Het vrijwilligerswerk is voor Hans zeker niet vrijblijvend. Hij is zeer stipt in de toegezegde werkzaamheden en houdt de tijd die hij gereserveerd heeft ook beschikbaar voor de organisatie (voorbeeld Zonnebloem: chauffeuren, maar als er geen ritjes zijn, gaat hij wandelen met een gast).

> Bekijk de foto

Tamara is een actieve, enthousiaste vrijwilliger die zich met name inzet voor het sportieve welzijn van de inwoners van de gemeente Heusden. Door haar niet aflatende energie, doorzettingsvermogen en met veel oog voor de medemens weet zij anderen te stimuleren en tot prestaties te brengen. Tamara Veldkamp is in bestuurlijke functies onder andere als voorzitter actief geweest voor de Vlijmense hockeyclub, Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, Stichting de Schroef en is nu actief als bestuursvoorzitter van Stichting Cultureel Centrum De Voorste Venne.

> Bekijk de foto