Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, gaan Heusden, Waalwijk en Loon op Zand samen met de provincie Noord-Brabant werken aan een programma ondermijning.

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in De Langstraat, maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden, Loon op Zand en Waalwijk werken we hard aan het bestrijden hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook om ongewenste of gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij betekent voor omwonenden. Noord-Brabant kampt met een groot probleem. De onderwereld is stevig verweven met de bovenwereld en de bestrijding ervan verloopt stroef. ‘Niet wegkijken maar aanpakken’ typeert de houding van de drie Langstraatgemeenten. Naast de goede collegiale contacten kiezen de drie gemeenten samen met de provincie Noord-Brabant nu ook voor een concrete gezamenlijke aanpak: Programma ondermijning.

Programma ondermijning brengt praktijk en wetenschap in verbinding
Het programma ondermijning heeft een looptijd van drie jaar. Het doel is te komen tot een wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van wetgeving om zo effectiever te kunnen handelen en de aanpak van ondermijning te versterken. In het kader van kennisdeling vormt het programma daarnaast ook een pilot voor provincie en gemeenten van vergelijkbare omvang. Praktijk en wetenschap worden met elkaar in verbinding gebracht via zogenaamde fieldlabs; een testomgeving om nieuwe werkwijzen in de praktijk te toetsen. Het programma moet in brede zin bijdragen aan het voorkomen van en het effectief aanpakken van alle vormen van criminaliteit of vermenging van de onder- en bovenwereld, die de reguliere maatschappij ondermijnen. Dit alles vanuit de overtuiging dat het de druppel is die de steen uitholt. In het eerste jaar ligt de focus op de thema’s professionele weerbaarheid, meldingsbereidheid buitengebied en vakantieparken.

Onderzoekskosten innovatief experiment
De drie Langstraatgemeenten nemen samen met de provincie de kosten voor uitvoering van het programma voor hun rekening. Gezamenlijk investeren zij hiervoor € 95.000 per jaar. Het instellen van een programma ondermijning is mede geïnspireerd door de uitdaging, die de provincie gemeenten in het traject ‘Veerkrachtig Bestuur’ stelde. De provincie riep gemeenten via dit traject op na te denken over bestuurlijke innovatie en experimenten. Het programma ondermijning van Loon op Zand, Heusden en Waalwijk is zo’n innovatief experiment rondom een van de grootste uitdagingen waar we in Brabant als overheden en inwoners voor staan.