Lagere tarieven voor afval in 2022

Afval scheiden is goed voor je portemonnee!

Per 1 januari 2022 betaal je in Heusden minder voor je afval. Dit komt door enkele meevallers in de afgelopen jaren. Omdat we meer PMD-afval hebben ingezameld dan verwacht, ontvingen we meer vergoeding uit het Afvalfonds Verpakkingen. Dit komt zeker ook doordat onze inwoners het PMD-afval afval goed scheiden, waardoor er weinig afkeur is. Ook komen de kosten voor de verwerking van dit PMD-afval niet meer voor rekening van gemeenten, maar worden deze aan de producenten van verpakkingen doorberekend. Wij geven deze meevallers graag terug aan onze inwoners door de tarieven voor afval te verlagen!

Inworp in ondergrondse container
Voor een inworp in een ondergrondse restafvalcontainer betaalde je in 2021 nog € 2,30. Vanaf 1 januari kost een inworp in een ondergrondse container voor restafval € 1,90.

Aanbieden containers
In 2021 betaalde je per lediging van je PMD- of GFT-container van 240 liter € 1,70 en voor een PMD- of GFT- container van 140 liter betaalde je € 1,00. Dit jaar betaal je voor het legen van een 240 liter container € 1,50 en voor het legen van een 140 liter container € 0,90.

Vastrecht
Ook het vaste deel van de afvalstoffenheffing, het zogenaamde vastrecht, is verlaagd. Een éénpersoonshuishouden in een grondgebonden woning (laagbouw) betaalt in 2022 € 98,28 per jaar (was in 2021 € 109,92), voor een meerpersoonshuishouden is dit € 129,60 (was in 2021 € 144,96).

Naast het vastrecht betaalt ieder huishouden in de laagbouw een variabel bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal keren dat de PMD- of GFT-container aan de straat wordt gezet en het aantal inworpen in de ondergronds restafvalcontainer.

Hoogbouw
Woon je in hoogbouw en ben je een meerspersoonshuishouden dan betaal je in 2022 een bedrag van € 160,56 aan vastrecht per jaar (was € 178,68). Eénpersoonshuishoudens in hoogbouw betalen € 129,48 (was € 143,64). In dit tarief zit ook een toeslag voor PMD- en GFT-afval.

Lager dan landelijk gemiddelde
Een gemiddeld huishouden betaalt in Heusden € 186,70 afvalstoffenheffing per jaar. In onderstaande grafiek zie je dat we in Heusden, in vergelijking tot omliggende gemeenten, minder afvalstoffenheffing betalen. Het landelijk gemiddelde lag in 2021 op € 305!