Laat jouw mening horen

Hogere opkomst gemeenteraadsverkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart kon je jouw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage in onze gemeente was 48,5 procent. We zijn blij met de inwoners die naar de stembus zijn gekomen. Maar elke stem telt! Daarom hopen wij voor over vier jaar op een hoger opkomstpercentage. In de tussenliggende periode willen wij hier actief op inzetten. Daarvoor is het allereerst belangrijk om inzicht te hebben in wat voor jou als inwoner maakt dat je wel of niet gaat stemmen. Om hier informatie over te krijgen, doen we op dit moment onderzoek via ons inwonerpanel.

Doe jij ook mee?
We hebben een vragenlijst uitgezet bij de ruim 600 leden van ons inwonerpanel. Dit panel is een representatieve steekproef onder de inwoners van Heusden. Maar we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Je kunt op de volgende manieren meedoen:

  • Online > door te klikken op deze link ga je naar de vragenlijst
  • Ben je niet in de gelegenheid online de vragenlijst in te vullen? Neem dan contact met ons op via (073) 513 17 89 of info@heusden.nl. Een van onze medewerkers helpt je dan meteen of we maken een telefonische afspraak. Samen nemen we dan de vragenlijst door en vullen we de antwoorden in.

Wat doen we met de resultaten?
Met de resultaten van het onderzoek zetten wij ons richting de gemeenteraadsverkiezingen actief in voor een hoger opkomstpercentage.