Op dinsdag 24 november, woensdag 25 november en donderdag 26 november 2020 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op deze site en starten om 19.30 uur.

Vergadering 24 november: Bestuur
Op de agenda staan onder meer:

Regionale opgaven november 2020; Tweede Bestuursrapportage; Legesverordening 2021 en Zienswijzeverzoek deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s.

> Agenda, stukken en spreekrecht 24 november
 

Vergadering 25 november: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Ontwerpbestemmingsplan Bosscheweg 70c Drunen; Ontwerpbestemmingsplan DOP leiding Heusden en MER; Bestemmingsplan Kapelstraat 46-48 Elshout; Bestemmingsplan Steenweg 7A Oudheusden; Bestemmingsplan Onsenoortsestraat eo Nieuwkuijk; Nota beleid huisvesting arbeidsmigranten; Grondprijzen 2021; Uitgangspunten Grondexploitaties 2021 en Exploitatieplan Geerpark 7e herziening.

> Agenda, stukken en spreekrecht 25 november

Vergadering 26 november: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Tijdelijke huisvestiging Basisschool De Dromenvanger en SBO De Leilinde; Uitwerking Kadernotitie Bibliotheek Gemeente Heusden; Afwikkeling voorgaande jaren en toekomstvisie De Voorste Venne en Lokale Educatieve Agenda

> Agenda, stukken en spreekrecht 26 november