Hoe kunnen we de openbare ruimte het beste beheren?

Over geen enkel onderwerp krijgen we zoveel vragen als over de openbare ruimte. Het nieuwe beleidsplan integraal beheer openbare ruimte is dan ook een belangrijk document. Op 28 september neemt de gemeenteraad er een besluit over. Het beschrijft waaruit de openbare ruimte bestaat en hoe het beheer en onderhoud is geregeld. Het geeft ook aan hoe de gemeente de openbare ruimte wil beheren met het geld dat we daarvoor hebben. Via dit beleidsplan hebben we weer een actueel beeld van de openbare ruimte. Het plan is opgesteld met de inbreng van inwoners en leden van de gemeenteraad.

Wat vinden we van onze openbare ruimte?
De openbare ruimte in Heusden is best goed. In de Wijkatlas van 2020 scoort de openbare ruimte een krappe voldoende. Dat is zo’n beetje gelijk gebleven sinds 2016. Bij het opstellen van het beleidsplan hebben we inwoners gevraagd wat ze mooi en belangrijk vinden en waar ze extra aandacht aan willen besteden. We vroegen hen een zak met geld te verdelen over de verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Onze inwoners geven hun geld het liefst uit aan trottoirs, openbaar groen en fietspaden. Op de vierde plek komen de centra van Drunen, Vlijmen, Heusden en de Vliedberg.

De gemeenteraad bezuinigde de afgelopen jaren op budget voor het onderhouden van de openbare ruimte. Na die bezuinigingen vulde de raad het budget stapsgewijs op onderdelen weer aan. ‘Heel en veilig’ was de leidraad voor beheer en onderhoud. De gemeenteraad heeft besloten dit principe minder strak in te vullen en de raad heeft ook uitgesproken de kwaliteit van de openbare ruimte te willen verbeteren.

In weer en wind
De seizoenen hebben flinke invloed op de openbare ruimte. De natte zomer van dit jaar is bijvoorbeeld ideaal weer voor groei van onkruid en ander groen. Dus heeft ons beheer nu minder effect heeft dan met ander weer. Het weer van dit jaar is minder ideaal voor eikenprocessierupsen en dus heeft onze bestrijding meer effect.

De openbare ruimte is er in weer en wind. Iedereen heeft er ook een mening over. De een is blij met biodiverse bermen, de ander wil ze strak gemaaid hebben. De een vindt onkruid bestrijden belangrijk, de ander geeft prioriteit aan het opruimen van zwerfafval. We moeten dus keuzes maken. Als we de kwaliteit van de openbare ruimte willen verbeteren, kost dat bovendien geld. Dat geld kunnen we niet aan andere zaken uitgeven. Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraad op 28 september een besluit neemt over het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte.

Waar gaat het om?
Heusden heeft veel openbare ruimte, waaronder:

  • Circa 3 miljoen vierkante meter verharde openbare ruimte
  • Ruim 1,5 miljoen vierkante meter berm
  • 800.000 vierkante meter gazon
  • Een miljoen vierkante meter bos en bosplantsoen
  • 11.000 lichtmasten
  • Ongeveer 4.000 straatnaamborden en 4.300 verkeersborden en wegwijzers
  • 630 afvalbakken en 655 speeltoestellen
  • 155.000 vierkante meter hagen
  • 30.000 bomen