Het klimaat verandert

In Glasgow is tijdens de klimaattop de afgelopen 2 weken onderhandeld over de verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Dat er afspraken zijn gemaakt over het verminderen en afbouwen van fossiele brandstoffen, wordt als een doorbraak gezien, ook al worden er geen deadlines genoemd en is er grote teleurstelling over de afgezwakte steenkoolpassage.

Een andere belangrijke punt is dat er wordt vastgehouden aan het streven om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Ook wij willen dat graag. Daarom werken we samen met onze inwoners, ondernemers en duurzaamheidsorganisaties aan Heel. Heusden. Duurzaam.

Hoe doen we dat? Je leest het op:

>> www.heelheusdenduurzaam.nl via deze blog