Herinrichting Vijfhoevenlaan

Afgelopen dinsdag 14 juli heeft het college besloten om, vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State over de GOL, al te starten met de inwonersparticipatie over de Vijfhoevenlaan. Dat betekent dat we inwoners al gaan vragen om mee te denken over de herinrichting van deze weg. Met de daadwerkelijke werkzaamheden voor de herinrichting van de Vijfhoevenlaan wordt uiteraard nog niet gestart. Hiermee kunnen we pas starten als er duidelijkheid is over de plannen van de GOL nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.