Herinrichting Admiraalsweg Drunen

Omdat er verschillende wensen en verbeterpunten voor de inrichting van de Admiraalsweg waren, heeft de gemeente Heusden vorig jaar onderzocht of werkzaamheden konden worden gecombineerd. Op het voorlopig ontwerp hebben omwonenden en belanghebbenden hun reactie gegeven. Deze reacties zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Inmiddels heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. Op woensdag 7 juli 2021 is aannemer Jan van den Boomen BV met deze uitvoerende werkzaamheden gestart.

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • opbreken verharding;
  • aanleggen regenwaterriool;
  • verrichten van benodigde grondwerk;
  • aanleggen van wadi’s;
  • bestratingswerkzaamheden;
  • asfalteringswerkzaamheden;
  • rooien van diverse groen/bomen;
  • aanbrengen nieuwe lichtmasten;
  • aanbrengen van nieuw straatmeubilair.

Na afronding van onze werkzaamheden, planten we nieuwe bomen.

Vijf fases
Om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, wordt het gehele werk in vijf kortere fases uitgevoerd.

Fase 1:    7 juli t/m 6 augustus vanaf rotonde Beethovenlaan t/m kruising Van Galenstraat. Jacob Marisplein blijft bereikbaar vanuit noordzijde Admiraalsweg.

Fase 2:    30 augustus t/m 8 oktober vanaf Van Galenstraat t/m kruising De Ruyterstraat / Frans Halslaan. Jacob Marisplein, Van Ostadeplein en Mesdagplein bereikbaar vanaf Beethovenlaan.

Fase 3:    11 oktober t/m 29 oktober vanaf kruising De Ruyterstraat / Frans Halslaan t/m kruising Piet Heinstraat.

Fase 4:     1 november t/m 3 december vanaf Piet Heinstraat t/m kruising Rubenslaan.

Fase 5:     6 december t/m 24 december vanaf Rubenslaan tot aan de Grotestraat.

Het openbaar vervoer wordt, totdat het volledige project is afgerond, omgeleid via de Beethovenlaan - Duinweg - Bosscheweg. Aan de Bosscheweg, ter hoogte van de straat Groenhof, wordt een tijdelijke halte gesitueerd.

Voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer op de Admiraalsweg wordt een omleidingsroute ingesteld die met borden wordt aangegeven. Er worden borden geplaatst om fietsers en voetgangers langs het werkgebied te leiden.

Wij verzoeken omwonenden om het afval, gft en pmd, op de ophaaldagen aan te bieden buiten het werkvak. Ben je niet in de gelegenheid zijn om zelf de container buiten het werkvak te brengen, vraag het gerust aan de medewerkers van aannemer Jan van den Boomen.

Het college heeft besloten de huidige twee bovengrondse glascontainers ter hoogte van het Jacob Marisplein in Drunen te vervangen door een ondergrondse glascontainer en deze te plaatsen aan de Admiraalsweg in Drunen, op de hoek van de Evertsenstraat. Ook de bovengrondse textielcontainer ter hoogte van het Jacob Marisplein wordt verplaatst naar de locatie ter hoogte van de Evertsenstraat.

Het besluit over verplaatsten van containers met bijbehorende stukken ligt tot en met 27 augustus 2021 ter inzage. Tegen het besluit staat voor belanghebbenden de mogelijkheid van bezwaar open.