De prestatieafspraken voor 2023

Woonveste moet volgens de Woningwet bijdragen aan de uitvoering van de Woonvisie van de gemeente Heusden. Hierover hebben de gemeente, Woonveste en Huurdersvereniging Heusden afspraken gemaakt. De afspraken voor 2023 gaan over samenwerking, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. We willen in 2023 bijvoorbeeld de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Hetzelfde geldt voor de slaagkansen voor Heusdense woningzoekenden. Verder willen we de woonlasten betaalbaar houden en 55 nieuwe sociale huurwoningen toevoegen. De verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen willen we intensiveren. Het gaat in de prestatieafspraken niet alleen om nu, maar ook straks. Voor na 2023 willen nieuwbouwplannen versnellen.

“Goede uitgangspunten op papier, nu aan de slag in de praktijk” zei wethouder Johan Meesters (volkshuisvesting) namens het college.

Meer informatie

De prestatieafspraken voor 2023 zijn gebaseerd op de Woonvisie ‘Thuis in Heusden’ uit 2020 en op het ‘Kader prestatieafspraken 2022 t/m 2025’ uit 2021.