Collegebesluiten

Het college van Heusden vergaderde afgelopen dinsdag. Lees de besluiten van deze week via de link hieronder:

> Besluitenlijst college 10 mei 2022