Beste inwoners van Heusden,

Sinds de zomer is het coronavirus bezig aan een opmars. In het hele land stijgt het aantal besmettingen en belanden meer mensen in het ziekenhuis vanwege corona. Het kabinet scherpte daarom de maatregelen aan om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik vraag u de maatregelen serieus te nemen en uw uiterste best te doen ze na te leven. Ook in onze gemeente stijgt het aantal besmettingen en alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus stoppen. In de eerste helft van 2020 hebt u laten zien dat we dat in Heusden kunnen. Daar ben ik u allen dankbaar voor en ik vertrouw erop dat u ook nu uw beste beentje voor wil zetten.

Tegenwind
Deze coronacrisis is voor velen een moeilijke periode. Mensen worden ernstig ziek en overlijden. Anderen verliezen hun baan, zien hun onderneming onderuit gaan of krijgen met ander verdriet te maken.

De maatregelen zijn niet fijn en de stap terug naar strengere maatregelen is moeilijk. Ze voelen beperkend, roepen vragen op en lijken soms niet logisch. Uit alle hoeken zijn er meningen over dit vervelende virus en de aanpak ervan. In de media buitelen de experts over elkaar om hun visie met ons te delen. Ik kan me voorstellen dat dit verwarrend is.

Aandacht voor elkaar
Helaas gaat de tegenwind nog niet liggen. Sinds 6 oktober staan we in Nederland stil bij de moeilijke tijd die we al hebben doorgemaakt en realiseren we ons dat we aandacht voor elkaar moeten hebben. Aandacht voor hen die getroffen zijn door de coronacrisis op welke manier dan ook. Aandacht voor familie, vrienden, buren en collega’s die net als ieder van ons de tegenwind voelt. Mijn gedachten gaan uit naar u allen.

Samen door de crisis
Ik heb Heusden leren kennen als een gemeente waar mensen samen thuis zijn en waar mensen naar elkaar omkijken. Om hulp vragen kan hier altijd en hulp geven is de normaalste zaak van de wereld. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we samen de maatregelen zo goed mogelijk naleven. Dat we anderhalve meter afstand houden, drukke plekken vermijden, thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in ellenbogen en dat we ons uiterste best doen ons te houden aan de aanvullende maatregelen van het RIVM.

Door dat extra telefoontje, dat lieve kaartje en die zwaai van achter het raam kunnen we ook op afstand dichtbij blijven. Met onze jeugdburgemeester doe ik graag mee aan deze oproep. Als u er zelf behoefte aan heeft of iemand kent die dat heeft, stuur dan een berichtje naar burgemeester@heusden.nl dan sturen we graag een kaartje!

Ik wens u allen heel veel sterkte de komende tijd.

Willemijn van Hees

burgemeester