Boetes voor afval naast ondergrondse containers.

Iedereen wil een schone buurt. Samen met onze inwoners werken wij als gemeente aan een mooie en schone leefomgeving. Vrijwilligers zetten zich in om het zwerfafval in hun buurt op te ruimen. Ook zijn er steeds meer verenigingen die buurten en gebieden hebben geadopteerd en deze schoonhouden. Dit is ontzettend fijn want alleen samen houden we Heusden schoon!

Boetes voor bijplaatsingen

Helaas gebeurt het nog te vaak dat we naast de ondergrondse restafvalcontainers in de wijken afval aantreffen. Op verschillende manieren proberen we te achterhalen van wie dit afval is. En zeker niet zonder succes. Zo hebben we bijvoorbeeld in de maand januari al een twintigtal boetes uitgeschreven voor inwoners die hun afval niet in maar naast de ondergrondse container hebben geplaatst. De boete bedraagt 100 euro, verhoogd met 9 euro administratiekosten. Dus gooi je afval in de ondergrondse container! Is de container vol of defect neem dan je afval mee naar huis of gooi het in een andere ondergrondse container. Riskeer geen boete!