De gemeente Heusden is een gemeente met veel prachtige natuur. Denk alleen al aan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, het Vlijmens Ven en de Sompen en Zooislagen. Stuk voor stuk natuurgebieden die nationaal of zelfs Europese erkenning genieten. De gemeente Heusden zet zich in voor het behoud en waar mogelijk de versterking van deze unieke natuurgebieden.

LIFE+ project 'Blues in the Marshes'

Met een Europese subsidie heeft de gemeente Heusden de natuurwaarden op de Heidijk nabij het Vlijmens Ven verder versterkt. Blauwe zegge, blauwgrasland, pimpernelblauwtje; het is allemaal blauw wat de klok slaat in natuurgebied ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch. Op de site van LIFE+ vindt u meer informatie over het programma.

Uitkijkpunt

Het uitkijkpunt, het laatste projectonderdeel van de gemeente Heusden binnen Blues in the Marshes, is op 22 mei 2016 in gebruik genomen. In 2015 heeft de gemeente Heusden opdracht gegeven voor de aanleg van een natuurzone van 10.000 m2 vanaf de Heidijk naar de Wethouder van Buulweg, een recreatief overgangsgebied naar de nieuwe natuur op voormalig landbouwgebied. Dit gebied is goed te bekijken vanaf het in 2016 gereed gekomen uitkijkpunt. Bij het uitkijkpunt zijn het nu en geschiedenis verbonden. De vorm van het uitzichtpunt, een turfschip, herinnert aan de Loonseturfvaart onder aan de dijk. Langs deze vaart werd turf van Kaatsheuvel naar Den Bosch vervoerd als energiebron voor haar inwoners. Turf was gedurende ruim twee eeuwen de belangrijkste energiebron voor de stad. Eind zestiende eeuw, tijdens de hoogtijdagen van ’s-Hertogenbosch,voeren er jaarlijks 1.500 à 2.000 platbodemvaartuigen, de zogenoemde turfpleiten, naar de stad.

Vlinderfeest Vlijmens Ven

Om die kwetsbare natuur ook zichtbaar en deels toegankelijk te maken, heeft Natuurmonumenten een route uitgestippeld. Deze is in mei 2017 feestelijk geopend bij het Turfschip (Heidijk) door wethouder Margo Mulder (gemeente Heusden) en een aantal schoolkinderen uit de omgeving. 

Partners project 'Blues in the Marshes'

Samen sterk! 
NatuurmonumentenStaatsbosbeheerDe VlinderstichtingWaterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zetten zich samen in om de zeldzaam geworden natuur terug te brengen. De Nederlandse overheid heeft in opdracht van Europa een Natura 2000 status toegewezen aan ruim 160 natuurgebieden in ons land. Moerputten, Bossche Broek en Vlijmens Ven vormen samen zo een Natura 2000 gebied.

Nieuwsbrief

In een nieuwsbrief blikken we terug op de natuurontwikkeling.