Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen

Nieuws voor horeca en ondernemers, sportverenigingen, culturele locaties etc.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november kondigde het kabinet onder andere aan de inzet van het coronatoegangsbewijs per 6 november 2021 te verbreden.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt, deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. Dit is conform de informatie op de website van de Rijksoverheid. Dit heeft impact voor jullie, omdat jullie verplicht zijn (of worden) de controle op het coronatoegangsbewijs uit te voeren. Wij begrijpen dat dit voor jullie extra inzet van personeel en kosten betekent.

Financiële ondersteuning bij controle coronatoegangsbewijzen
Daarom heeft het college van Heusden de Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) vastgesteld. Via deze regeling kunnen jullie een bijdrage aanvragen voor de extra kosten voor de CTB controle bij activiteiten die plaatsvinden van 22 september tot en met 31 december 2021. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze webpagina.

Verdergaande maatregelen voorkomen
Controles op coronatoegangsbewijzen kosten tijd en geld en vragen om (extra) inzet van personeel. We begrijpen dat dit voor ondernemers en organisaties vervelend is. Tegelijkertijd kan goede naleving van het coronatoegangsbewijs verdergaande maatregelen voorkomen.

Heb je vragen over onze financiële ondersteuning? Neem dan contact op via info@heusden.nl of bel naar (073) 513 17 89. Of lees de voorwaarden hieronder. 

> Klik hier om de bijlage en voorwaarden van de Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen te lezen

Formulier subsidie CTB controle