Zorg en veiligheid prioriteiten voor 2021
Gemeenteraad stelt begroting vast

13 november 2020 – In de jaarlijkse begrotingsvergadering stelde de gemeenteraad gisteren de begroting 2021 vast. Hiermee besloot de gemeenteraad over de verdeling van een totaalbudget van €124 miljoen. De focus ligt daarbij op zorg en veiligheid. Vanwege de coronacrisis was 2020 een zwaar jaar voor onze inwoners en ondernemers. Als gemeente ondersteunen we hen waar we kunnen. Dat blijft prioriteit nummer 1, ook in 2021.

Begroting 2021

Niet snoeien in het verkeerde seizoen
Onze minister van Financiën zei tijdens de Algemene Beschouwingen dat bezuinigingen tijdens de coronacrisis te vergelijken is met het snoeien van een boom in het verkeerde seizoen. Met die vergelijking zijn we het van harte eens. We zijn dan ook niet van plan te bezuinigen, zeker niet op zorg en veiligheid. We gaan ook niet snijden in voorzieningen en verhogen de OZB niet. De onroerend zaak belasting (OZB) stijgt enkel met de inflatiecorrectie.

In gewoon Heusdens: we maken het onze inwoners niet moeilijker dan ze het al hebben en we blijven helpen waar we kunnen.

Een boom zonder voedingsstoffen
We zijn het eens met de minister van Financiën over snoeien in het verkeerde seizoen. Tegelijkertijd zien we dat het kabinet diezelfde boom te weinig voedingsstoffen geeft om te groeien. De oplopende kosten in het sociaal domein en de achterblijvende compensatie door de Rijksoverheid baren ons echt zorgen. Dat is een dreigende onweerswolk, waar we onze ogen niet voor sluiten. Vanuit politiek Den Haag horen we mooie woorden en treffende vergelijkingen. Daar hebben we geen behoefte aan. Wij vragen dringend om daden, vooral structurele en voldoende compensatie voor de kosten in het sociaal domein en compensatie voor uitgaven die we gedaan hebben om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Rustig aan met nieuwe ambities
Besturen is ambities hebben en ze waar maken. Dat blijven we doen. Maar omdat de toekomst onzekerder is dan ooit maken we even een pas op de plaats met extra nieuwe ambities. Behalve als het gaat om zorg en veiligheid, want daar ligt meer dan ooit onze kerntaak. Daarom nemen we daar in onze begroting extra geld voor op. We roepen onze maatschappelijke partners op, net als wij, nog scherper te focussen op wat nu echt nodig is.

Samen door de crisis was ons motto tijdens de coronamaanden in 2020. Het blijft ons motto in 2021. Samen moeten en kunnen we in Heusden deze zware tijden doorstaan.