Vrijdag 11 september, is het de ‘Dag van de Scheiding’. De negen gemeenten van de regio Hart van Brabant willen minder complexe scheidingen. Daarom starten ze met een campagne om te onderstrepen hoe belangrijk het is om het gezamenlijk gezag goed te regelen.

In ongeveer 20% van de gevallen dat kinderen bij een scheiding betrokken zijn, ontstaan hevige conflicten tussen de ouders. De problemen worden nog groter als de ouders het gezamenlijk gezag niet goed regelen.

Wat is gezamenlijk gezag?
Ben je als ouders niet met elkaar getrouwd en heb je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijg je niet automatisch samen ouderlijk gezag over de kinderen. Alleen de moeder heeft dan het gezag. Wil je samen het gezag uitoefenen? Dan moet je bij de rechtbank een verzoek hiervoor indienen. Klik hieronder voor meer informatie over gezamenlijk gezag. Wil je een verzoek indienen voor gezamenlijk gezag? Klik op de blauwe knop onder deze tekst. 

> informatie over ouderlijk gezag

Kinderen de dupe
Tanja van Stappershoef, hulpverlener bij Sterk Huis en deelnemer aan het programma ‘Als je uit elkaar gaat’: “Als het gezamenlijk gezag niet goed geregeld is, mag alleen de moeder beslissingen nemen voor en over de toekomst van de kinderen. Zij kan de vader volledig buitensluiten. Die heeft juridisch geen poot om op te staan. Helaas komt dat steeds vaker voor. Kinderen die niets liever willen dan loyaal zijn aan mama én papa lijden er ernstig onder als de ouders elkaar afwijzen. Als ze voelen dat het niet oké is om met de andere ouder contact te hebben, kunnen ze allerlei klachten ontwikkelen. Van psychische problemen, problemen met het aangaan van sociale relaties tot zware lichamelijke klachten.”  

Voorlichtingscampagne
Op de website Alsjeuitelkaargaat.nl lezen ouders hoe zij hun scheiding vanuit het belang van de kinderen het beste kunnen regelen. Ook vinden ze er objectieve informatie over alles wat zij moeten regelen als ze niet meer samen verder willen.

Ouderlijk gezag aanvragen