Aankondiging openbare raadsbijeenkomst en informatievergaderingen

Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 juni 2022 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op onze website en starten om 19.30 uur. Let op! In de Nu & Morgen van 15 juni stond een verkeerd tijdstip, namelijk 18.30 uur.  

Op de agenda staat:

 • 21 juni 2022: Raadsbijeenkomst
  Op de agenda staat de bespreking van het coalitieprogramma 2022-2026 ‘Heusden Nu en Straks’
   
 • 22 juni 2022: Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
  Op de agenda staan onder meer:
  • Ontwerpbestemmingsplan Mariëndonkstraat 34a Elshout
  • Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022
  • Voorbereidingskrediet voor het baggeren van wielen in Elshout
  • Tweede wijziging Nota bodembeheer
  • Bestemmingsplan Kleinestraat Drunen
  • Bestemmingsplan Onsenoortsestraat 11 Nieuwkuijk
 • 23 juni 2022: Informatievergadering Samenleving
  Op de agenda staan onder meer:
  • Eerste bestuursrapportage 2022
  • Jaarplan en begroting 2023 van RNOB
  • Jaarstukken 2021, kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant en Midpoint
  • Archiefverordening gemeente Heusden 2022
  • Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hart voor Brabant
  • Jaarstukken 2021, begroting 2023 en wijziging GR RAV BMWN
  • Aanvullend krediet nieuwbouw kleedaccommodatie SC Elshout