Hoe veilig is onze gemeente?

18 augustus 2021 - Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start

Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van de gemeente Heusden.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd en is al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Het onderzoek in Heusden begint eind augustus; de resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Willemijn van Hees benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is heel belangrijk dat we weten hoe inwoners de veiligheid en leefbaarheid in de kernen ervaren. Daarmee kunnen we samen deze thema’s lokaal invulling geven. Jouw hulp is dus onmisbaar!’’

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek omdat er dan een goed beeld ontstaat van de ervaringen van inwoners van de gemeente. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.

Meer informatie
Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek staat uitgebreide informatie over de Veiligheidsmonitor: hoe het onderzoek werkt, over de uitnodiging die mensen krijgen etc.