Brabantse gemeenten onderzoeken mening jongeren over drugsgebruik

Vanaf 4 oktober kunnen jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar deelnemen aan de grote drugsmonitor www.trippenofskippen.nl. Dit onderzoek is een initiatief van het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’, een samenwerkingsverband van gemeente Heusden en 36 andere gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en en Novadic-Kentron. Met dit onderzoek wordt de mening en de norm van jongeren over (drugs)gebruik onderzocht.

Drugs en drugsgebruik lijken steeds meer verankerd te raken in onze samenleving. Uit de onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 70% van de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs normaal te vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken jongeren daardoor ook meer drugs? Heeft de norm van jongeren over drugs een relatie met de plek waar de drugs wordt gebruik? Het zijn allemaal vragen waar we met het onderzoek antwoord op willen krijgen.

Uniek onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden in het begin van het nieuwe jaar bekend gemaakt en worden gebruikt voor de uitvoering van preventieactiviteiten. Omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de norm over drugs in relatie tot gedrag en setting van gebruik, wordt dit onderzoek volledig ondersteund door het ministerie van VWS en gezien als een proeftuin voor een landelijke aanpak.

Meedoen

Om jongeren en jongvolwassen in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit te nodigen voor het onderzoek worden de komende tijd door het regioproject en onze gemeente verschillende communicatieacties Skippen of Trippen? op touw gezet. Jongeren die deelnemen aan de vragenlijst op www.trippenofskippen.nl maken kans op vette trips.  Deelname kost ongeveer 10 minuten.

Regioproject Drugs

Het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ is een samenwerkingsverband tussen 37 gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en in dit gebied (GGD Brabant-Zuidoost en GGD Hart voor Brabant) en Novadic-Kentron. Deze laatste drie partijen voeren ook de drugsmonitor uit. Doel van het project is om drugs en drugsgebruik te denormaliseren. Hiervoor richt het project zich op drie pijlers: onderzoek, communicatie (de campagne Skip die Trip) en een regionale afstemming van beleid op bijvoorbeeld het gebied van preventie en gezondheid en veiligheid.

Bekijk de flyer