HIT-controle: Overgrote deel van ondernemers heeft het netjes op orde!

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken we hard aan het bestrijden hiervan. Daarom bestrijden we overlast en ondermijning met het Heusdens Interventie Team (HIT) door controles uit te voeren.

Op donderdag 23 september 2021 heeft het HIT controles uitgevoerd bij verschillende bedrijven in de gemeente. Bij de bedrijven die gecontroleerd zijn blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers alles netjes op orde heeft. Bij enkele bedrijven zijn kleine milieuovertredingen geconstateerd. Tweemaal werd er een overtreding van het bestemmingsplan geconstateerd. Eénmaal was er sprake van illegale bouw. Bij één bedrijf is door Enexis stroomfraude geconstateerd.

De controles vonden plaats naar aanleiding van informatie die de gemeente of partners zoals de politie heeft ontvangen of juist vanwege het ontbreken van informatie over bedrijvigheid. 

Melden helpt!
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Inwoners en ondernemers kunnen signalen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie of gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.