Controle garageboxen in de gemeente

Op dinsdag 9 november 2021 heeft het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM), de gemeente Heusden, de politie, de Douane en speurhonden van Twickelerveld een integrale bestuurlijke controle gehouden in ongeveer tachtig garageboxen in de gemeente Heusden. In drie garageboxen werden materialen aangetroffen voor het opzetten van hennepkwekerijen.

Eén van de controleurs gaf aan: ‘’In de drie garageboxen troffen we materialen aan waarmee een complete hennepkwekerij opgebouwd kon worden. Deze stonden in opslag klaar om vervolgens in te bouwen op een zolder, met alle gevaarlijke gevolgen van dien’’. Uit gesprekken met eigenaren en huurders van deze garageboxen kwam tijdens de controle naar voren dat zij de actie begrepen en ook waardeerden. ‘’Natuurlijk waren ook heel veel garageboxen in gebruik waarvoor deze bedoeld zijn’’, gaf een controleur van de gemeente aan. De materialen voor het opzetten van hennepkwekerijen die werden aangetroffen zijn voor het overgrote deel in beslag genomen. Deze materialen worden vernietigd. De politie onderzoekt de drie situaties. Daarnaast heeft de burgemeester deze garageboxen per direct gesloten op basis van de Opiumwet.

“In de gemeente Heusden zijn meer dan 1000 garageboxen. Dat we dan bij de controle van een klein deel van dit aanbod drie overtredingen van de Opiumwet constateren geeft mij het gevoel dat het een geslaagde en zinvolle controle was. In Heusden kijken we niet weg voor criminaliteit en ondermijning. We werken hard aan de bestrijding hiervan. Deze controle heeft hieraan bijgedragen”, aldus burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente. De burgemeester roept verder iedereen op om verdachte situaties te melden bij Meld Misdaad Anoniem, de gemeente (via www.nietwegkijken.nl) of bij de politie of wijkagent. Verhuur je een garagebox dan is het belangrijk om om kritisch te zijn op je huurders en niet te verhuren aan iemand waar je geen goed gevoel bij hebt. Meer tips vind je via de onderstaande link. 

> Tips verhuren garageboxen

De controle werd gehouden naar aanleiding van resultaten elders in het land waaruit blijkt dat garageboxen vaker worden gebruikt voor opslag van illegale zaken. De gecontroleerde garageboxen werden gekozen aan de hand van een onderzoek van de gemeente Heusden en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). In dit onderzoek werd onder andere gekeken of garageboxen werden verhuurd of in eigendom waren van een particulier. Ook werd gekeken of de garagebox zich bevond op een afgelegen plaats en wel of niet goed verlicht was.  

Melden helpt!
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Inwoners en ondernemers kunnen signalen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie of gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht.

Niet wegkijken!

In Heusden werken we met verschillende partners hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Door samen te werken in het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) staan de deelnemende overheden sterker. Daardoor kunnen zij inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. De gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad maken onderdeel uit van het interventieteam. De samenwerkende partners zijn ontzettend blij met (anonieme) meldingen die zij ontvangen want samen werken we aan een veiliger Heusden!