Onze boa’s en toezichthouders dragen een bodycam om de veiligheid te waarborgen.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zorgt voor extra veiligheid in onze wijken en pakt overlast aan. Misschien heb je ze weleens gezien. Ze zijn namelijk goed herkenbaar in hun uniform.  In onze gemeente hebben we naast boa’s ook toezichthouders. Zij dragen géén uniform maar zien wel toe op de naleving van diverse wet- en regelgeving. Onze boa’s en toezichthouders maken binnenkort gebruik van bodycams. Een bodycam is een camera die op het uniform of kleding is bevestigd en waarmee video-opnames kunnen worden gemaakt.

Waarom worden bodycams ingezet?

Onze boa’s en toezichthouders dragen een bodycam om de veiligheid te waarborgen. Een bodycam is een persoonlijk beschermingsmiddel en heeft een preventieve en de-escalerende werking.

Staat de camera altijd aan?

De camera staat op standby. Dit betekent dat alle beelden elke 30 seconden worden overschreven. Pas wanneer de boa of toezichthouder de camera aanzet worden de beelden, inclusief de 30 seconden voor aanzetten van de camera, opgenomen en opgeslagen. De bodycam wordt alléén aangezet als de boa of toezichthouder dit nodig vindt, dit kan zijn omdat hij of zij zich onveilig voelt of een onveilige situatie aantreft met andere betrokkenen. Als de bodycam aangezet wordt probeert de boa of toezichthouder dit kenbaar te maken. 

Wat gebeurt er met de opname?

De opnames worden bewaard in een beveiligde omgeving. Een beperkt aantal bevoegde medewerkers hebben toegang tot de opnames. Er wordt geregistreerd wanneer en door wie de opnames worden bekeken. Na 28 dagen worden de opnames verwijderd. Als de opname onderdeel wordt van een opsporingsverzoek, klachtenprocedure of inzageverzoek dan worden de beelden bewaard totdat de procedure of verzoek is afgerond.

Welke regels gelden er verder?

De gemeente moet zich houden aan de regels voor het bewaren van persoonsgegevens. In het protocol ‘gebruik bodycams’ en het privacy statement lees je meer over de rechten van betrokkenen en hoe je hier een beroep op kunt doen.