Vastgoed in Heusden onder de criminele loep?

Ook criminelen hebben ‘bedrijfsruimtes’ nodig. Drugs, wapens, geld en goederen moeten ergens worden opgeslagen of gefabriceerd. En voor prostitutie, gokken of een tijdelijk onderduikadres zijn panden nodig. Medewerkers uit de vastgoedsector, zoals makelaars, notarissen, vastgoedbeheerders of (financiële) adviseurs, kunnen op de hoogte zijn van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren.

Campagne vastgoed
In de gemeente Heusden kunnen panden worden ingezet voor drugshandel en -productie, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen door het opzetten van schimmige bedrijven. De huur en aankoop wordt (bewust of onbewust) mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen faciliteren. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf. Samen met Meld Misdaad Anoniem en verschillende branchepartners wil de gemeente Heusden het gesprek aangaan met de sector om de weerbaarheid en de meldingsbereidheid te vergroten.

Medewerkers van de vastgoedsector kunnen op de hoogte zijn van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. ‘’We willen het bewustzijn vergroten bij mensen die actief zijn in de vastgoedbranche, denk aan beroepen zoals een makelaar, notaris, vastgoedbeheerder of (financiële) adviseur. Deze mensen kunnen ongewild meewerken aan het faciliteren van criminele activiteiten en ondermijning in Heusden. Het heeft natuurlijk ook grote impact op deze mensen zelf. Vaak worden ze gedwongen mee te werken. We gaan graag in gesprek om mensen te informeren over signalen en gevaren. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken en destructieve gevolgen voorkomen.’’, aldus burgemeester Willemijn van Hees van gemeente Heusden.

Webinar | Vastgoedpro
Vastgoedpro, de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals, organiseerde onlangs een webinar over Meld Misdaad Anoniem. Hierin spraken zij met Marco Schmitz van de politie-eenheid Limburg en Annemarie van der Burg van Meld Misdaad Anoniem. Zij spraken onder andere over de rol van de vastgoedprofessional in het bestrijden van criminaliteit. Bekijk het webinar hieronder.  

Meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal, zoals:

  • contante / ongebruikelijke betalingen;
  • verrekenen van leningen;
  • scheve prijsverhoudingen (koop en huur);
  • onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus;
  • inconsistentie in dossierstukken;
  • de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies);
  • fraude, vervalsing en oplichting;
  • dienstverleners die procedures niet naleven;
  • snelgroeiende portefeuilles of vermogen.

De rol van inwoners en ondernemers is ontzettend belangrijk bij het bestrijden van criminaliteit! Inwoners en ondernemers kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Melden kan telefonisch op 0800-7000 en online via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl.

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, FIU, RIEC, CCV en dertig gemeenten. Werk jij in de vastgoedsector in Heusden? Dan gaan we graag het gesprek met jou aan! Stuur je contactgegevens naar communicatie@heusden.nl onder vermelding van ‘aanmelding vastgoedcampagne’. We hopen je binnenkort te spreken!