Bestuurlijk Interventieteam Meierij onderzoekt situatie arbeidsmigranten

 

Bij een groot deel van de arbeidsmigranten blijkt de basisregistratie Natuurlijke Personen (vh GBA) niet op orde. Ook blijkt in de huisvesting nogal eens de brandveiligheid niet op orde. Dat is het resultaat van een actie van het Bestuurlijk Interventieteam Meierij afgelopen week. Deze week – 16 tot en met 20 mei –werden in Oost-Brabant, door verschillende interventieteams, in een gezamenlijke actie verschillende locaties bezocht waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Naast het aanpakken van onregelmatigheden is er ook informatie verstrekt aan de aanwezige bewoners over hun rechten en plichten. Het doel van de actie was om informatie te verzamelen over de situatie waarin arbeidsmigranten in Nederland zich bevinden. Bij deze actie bezocht het interventieteam 26 adressen in Meierijstad, 3 adressen in Boxtel, 2 adressen in Sint-Michielsgestel, 3 adressen in Heusden en 1 adres in Vught. In totaal sprak het team met 106 arbeidsmigranten.

In het Bestuurlijk Interventieteam Meierij werken de gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad nauw samen met onder andere de politie, de Nederlands Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. 

Burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel, vicevoorzitter stuurgroep regionale tafel ‘mensenhandel’ Oost-Brabant: “Als samenwerkende gemeenten willen we zorg dragen voor onze arbeidsmigranten. Dat doen we onder meer door toezicht te houden op een goede woon- werk- en leefomgeving. Met deze actie bieden we steun aan deze groep en treden we op tegen uitbuiting en criminaliteit.”

Eén overheid tegen criminelen
In Heusden werken we met verschillende partners hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners en ondernemers. Door samen te werken in het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) staan de deelnemende overheden sterker. Daardoor kunnen zij inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. De gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad maken onderdeel uit van het interventieteam. Door samen de ogen open te houden, geven we criminelen geen kans.