Opvang van vluchtelingen

In de gemeente Heusden moeten we in de eerste helft van 2023 364 opvangplaatsen beschikbaar hebben voor Oekraïense vluchtelingen.

Sinds 14 maart 2022 vangen we in de gemeente Oekraïense vluchtelingen op in twaalf verschillende gemeentelijke opvanglocaties. We bieden kleinschalige opvang door het zoeken naar creatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen en/of huren van leegstaande panden of het tijdelijk huren van huizen die op korte termijn gesloopt zouden worden. Hierdoor blijft het reguliere woningaanbod behouden voor inwoners en statushouders. Ook Heusdense gezinnen stelden hun huizen open voor familie, vrienden of zelfs onbekenden die op de vlucht zijn voor de oorlog.  

Ieder aanbod om Oekraïners op te vangen, vinden we hartverwarmend! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de opgevangen vluchtelingen een warme en veilge plek in Heusden kunnen bieden. Wil jij Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie.

> Ga naar webpagina vluchtelingen thuis opvangen

Als je thuis Oekraïense vluchtelingen opvangt dan moeten deze vluchtelingen zich ook inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Maak hiervoor een afspraak met het cluster Burgerzaken van de gemeente Heusden via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Nee, in principe gaat dat niet. De locaties zijn gereserveerd voor andere Oekraïense vluchtelingen. Heeft u moeite met het volhouden van de opvang? Dan horen we dit graag zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen. Neem daarvoor contact op met de gemeente Heusden op telefoonnummer (073) 513 17 89.

Met een bewijs van verblijf kunnen Oekraïense vluchtelingen aantonen dat zij in Nederland mogen wonen en werken. Alléén Oekraïense vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en staan ingeschreven bij de gemeente kunnen een bewijs van verblijf aanvragen. De IND verstrekt dit bewijs. Meer informatie over de aanvraaprocedure lees je via onderstaande link.

Bewijs van verblijf

Aanbieden van vrijwilligershulp of goederen

Op dit moment hebben we een flinke lijst met vrijwilligers genoteerd. Van medische ondersteuning tot helpen in de keuken. Van het aanbieden van dagbesteding tot het vertalen en tolken tijdens gesprekken. Aanmelden voor vrijwilligershulp is op dit moment daarom niet meer nodig. Mochten we op een later tijdstip alsnog vrijwilligers nodig hebben, dan doen we hiervoor een oproep via onze social media kanalen en de website.

Op dit moment hebben we geen kleding of andere materialen nodig.  Zodra we hier behoefte aan hebben doen we een oproep via de gemeentelijke kanalen. We informeren je dan over de eventuele actie. 

Op dit moment hebben we een flinke lijst met vrijwilligers genoteerd. Er hebben zich meerdere mensen gemeld die Oekraïense taal machtig zijn en kunnen ondersteunen bij het vertalen van gesprekken. Aanmelden voor vrijwilligershulp als tolk is op dit moment daarom niet meer nodig. Mochten we op een later tijdstip alsnog vrijwilligers nodig hebben, dan doen we hiervoor een oproep via onze social media kanalen en de website.

Op dit moment hebben we geen kleding, knuffels, speelgoed of fietsen meer nodig. Er zijn al ontzettend veel materialen ingezameld door de Heusdense samenleving of gedoneerd door Heusdense ondernemers. Organiseer je een inzamelings- of doneeractie waarbij je geld of andere materialen inzamelt? Dan horen we dat graag van te voren. Zo kunnen we samen bepalen of de materialen ook gewenst zijn. Je kunt je actie aanmelden door een mail te sturen naar info@heusden.nl

Heb jij een (tweedehands) dames-, heren- of kinderfiets in de schuur staan die je kunt missen? Doneer deze dan! We ontvangen graag fietsen die in goede of redelijke staat zijn. Een lekke band of ander klein mankement kunnen we repareren.

Je kunt de fiets afgeven bij de gemeentewerf in Drunen of één van de gemeentehuizen in Vlijmen of Drunen. 

Wil jij graag meehelpen om fietsen te repareren? Stuur dan een mail naar info@heusden.nl met je contactgegevens o.v.v. vrijwilligershulp fietsen Oekraïne. 

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Een aantal zijn bij de gemeente bekend. Klik hieronder om naar de pagina te gaan.

> Informatie activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen

Werk & Inkomen

Het kabinet heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen leefgeld ontvangen. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Samen met de vluchtelingen maken zij zelf afspraken of zij meebetalen in de kosten van het gastgezin. Klik hieronder op de link voor meer informatie.

> Ga naar de website Rijksoverheid - Leefgeld

 

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Ja, hiervoor gelden dezelfde regels als inwoners van Nederland.

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Er geldt een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV. Meer informatie vind je op de volgende websites:

> Website Rijksoverheid

> Website werkgevers servicepunt Midden Brabant

 

Zorg & Gezondheid

In Nederland kan men altijd in het ziekenhuis terecht. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Lees meer informatie op

zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

Mede vanwege de relatief lage vaccinatiegraad van de vluchtelingen uit Oekraïne bestaat het risico van introductie van polio en mazelen. De GGD voert daarom onder regie van het RIVM inhaalvaccinaties uit. Dit doet zij via instroom in het rijksvaccinatieprogramma.

Basisscholen

Individuele aanmeldingen bij scholen in de leefomgeving van Oekraïense vluchtelingen worden door de basisschool zelf beoordeeld. De kans bestaat echter dat de betreffende basisschool doorverwijst naar de centrale opvanglocaties, omdat er bijvoorbeeld geen plek is. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jr) zijn er op dit moment twee centrale locaties aangemerkt waar kinderen terecht kunnen. Dit zijn de volgende locaties:

Een belangrijk uitgangspunt is dat we de kinderen niet van school willen laten wisselen als zij van hun huidige opvanglocatie zouden moeten verhuizen. We huisvesten families met kinderen het liefst in de buurt van de school waar zij les krijgen. 

Voortgezet onderwijs

Kinderen in de leeftijd van 12+ die in aanmerking komen voor het voortgezet onderwijs kunnen zich aanmelden op de Internationale Schakelklas (ISK) in Waalwijk. Zij zitten samen in één klas. 

Andere vragen

Oekraïense vluchtelingen reizen alléén gratis met al het openbaar vervoer in Nederland als zij inreizen in Nederland of een vervolgreis maken om met familie te worden herenigd. Zodra Oekraïense vluchtelingen zijn ingeschreven bij een gemeente en de beschikking hebben gekregen over leefgeld, kunnen zij op reguliere manier gebruik maken van het OV in Nederland.

Bied jij als vrijwilliger, onder toezicht en leiding van de gemeente, hulp aan bij het opvangen van vluchtelingen dan ben je ook verzekerd. De huidige aansprakelijkheidspolis van de gemeente Heusden biedt deze dekking aan. 

Oekraïense vluchtelingen die schade veroorzaken aan derden zijn gedekt voor deze kosten. De huidige aansprakelijkheidspolis van de gemeente Heusden biedt deze dekking aan. Als Oekraïense vluchtelingen aansprakelijk worden gesteld kunnen zij dit melden bij de gemeente die verantwoordelijk is voor hun opvang.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie. Klik hieronder voor meer informatie.