Voorbereidingsbesluit distributiecentra (Groenewoud I Drunen)

Het college van Heusden maakt bekend dat de gemeenteraad op 10 mei 2022 het voorbereidingsbesluit ‘distributiecentra’ heeft genomen. Het besluit is genomen als voorbereiding op het opstellen van een nieuw bestemmingsplan waarin distributiecentra worden geweerd van bedrijventerrein Groenewoud I in Drunen.

Besluitgebied
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het bedrijventerrein Groenewoud I in Drunen (gelegen tussen de Spoorlaan, de Lipsstraat en Groenewoud), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met identificatie: NL.IMRO.0797.VBdistributie-VG01.

Reikwijdte en werking
Onder distributiecentra wordt verstaan: “Bedrijven (of een bedrijf) met SBI-2008 (Standaard Bedrijfsindeling) code 52109”. Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een distributiecentrum worden tijdens de werking van dit voorbereidingsbesluit aangehouden.

Geldigheid
Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 mei 2022 en geldt voor de duur van één jaar.

Inzage
U kunt het voorbereidingsbesluit inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie is raadpleegbaar via deze link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bezwaar/beroep
Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.