Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan wonen (NL.IMRO.0797.BPwonen-ON01).

Het plangebied omvat de hele gemeente Heusden.

Het doel van het plan is om te kunnen sturen op de locaties van bepaalde huisvestingsvormen, met name kamergewijze verhuur, om ongewenste effecten op de omgeving te voorkomen. Het bestemmingsplan regelt dat voor deze huisvestingsvormen voortaan een omgevingsvergunning nodig is.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2021.

Inzage
U kunt de stukken op afspraak tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze
Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.