De Omloop 10, Haarsteeg

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ‘De Omloop 10, Haarsteeg’ (NL.IMRO.0797.WPdeomloop10-ON01). 

Het plangebied ligt in Haarsteeg, aan De Omloop 10. De percelen hebben de kadastrale aanduiding gemeente Heusden, sectie O, nummers 429 en 430.

Op deze locatie was eerder een konijnenbedrijf gevestigd met 800 voedsters en 7.900 vleeskonijnen. Het bedrijf is verkocht aan de initiatiefnemer. Die vestigde er een schapenbedrijf met schaapskooi (in de bestaande stal), een boerderijwinkel, opslagruimte en een atelier/wolwerkplaats. Het bedrijf produceert duurzame garens van de eigen kudde Shetlandschapen.

Het wijzigingsplan heeft als doel het agrarisch bouwvlak op het perceel te verkleinen en daarnaast de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ om te zetten naar de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij’. Intensieve veehouderij is na deze wijziging op deze locatie niet meer rechtstreeks mogelijk.

Het wijzigingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2023.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Niels Vollaard via telefoonnummer (073) 513 17 89.